215-345-0600
654 Ferry Road, Doylestown, PA

Świąteczna zbiórka żywności

Grupa młodzieżowa Amerykańskiej Częstochowy przeprowadziła zbiórkę żywności dla potrzebujących. Zebrane jedzenie zostało przekazane organizacjom w naszej okolicy, które pomagają potrzebującym: Manna on the Main Street (Lansdale, PA) i Pennridge FISH Organization (Perkasie, PA). Dziękujemy za waszą hojność!

Zdjęcia