Rejestracja na Forum Charyzmatyczne – Kongres Nowej Ewangelizacji

VII Forum Charyzmatyczne – I Kongres Nowej Ewangelizacji.

Rozpoczęcie rejestracji w Poniedziałek 18 marca o godz. 9:00 am – 215 345 -0600

Forum/Kongres będzie prowadzone przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, ks. Michałem Olszewski oraz innymi członkami Zespołu…

Więcej informacji