215-345-0600
654 Ferry Road, Doylestown, PA

Jasełka Polskiej Szkoły

„Przybieżeli do Betlejem pasterze”, przybieżeli, by jako pierwsi doświadczyć radości z przyjścia zapowiedzianego Mesjasza. Taka była myśl przewodnia przedstawionych przez uczniów Polskiej Szkoły Jasełek, które odbyły się w niedzielę 22 grudnia po Mszy świętej o godz. 12.30. Wobec zebranych nauczycieli, rodziców i wiernych, dzieci przygotowały program artystyczny złożony z trzech części: śpiewu kolęd, kolędowania na instrumentach (pianinie i skrzypcach), oraz inscenizacji spektaklu pod tytułem Pasterze. Starannie przygotowane przez wychowawczynię, p. Katarzynę Pieńkowską i o. Marcina, z dbałością o dekoracje i stroje, dzieci ukazały Boże Narodzenie z perspektywy ubogich pastuszków, których Bóg wybrał na pierwszych świadków narodzin Jego Syna. Tegoroczne Jasełka trwały w sumie ponad godzinę, co było nie lada wyzwaniem dla dzieci, dla których język polski jest drugim językiem. Śpiew tradycyjnych kolęd i nauka długiego scenariusza w języku polskim wymagały ogromnego poświęcenia i trudu ze strony dzieci, nauczycieli, a także rodziców, którzy czuwali, by również poza szkołą dzieci uczyły się tekstów. Należy się im za to ogromna pochwała i podziękowanie, ponieważ po skończonych jasełkach wiele osób było pod wrażeniem zdolności językowych naszych uczniów. Cieszy ten fakt i potwierdza zarazem, że język polski jest pielęgnowany i przekazywany młodym pokoleniom, z nim zaś nasza historia i tradycje, jakże piękne zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jedną z nich jest łamanie się opłatkiem i przekazywanie życzeń. W rodzinnej, pełnej ciepła i radości atmosferze, w naszej Kafeterii odbyło się spotkanie opłatkowe, które uświetniła obecność p. Doroty Andraka, Prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA oraz p. Marii Paździor – Marchwińskiej, Prezesa Terenowego Centrali na stan Pennsylvania i New Jersey. Pani Dorota Andraka złożyła na ręce Pani Dyrektor Joanny Mikoluk podziękowanie za pracę i trud nauczania, a wybrani nauczyciele i rodzice otrzymali nagrody Centrali za szczególny wkład w rozwój i funkcjonowanie naszej szkoły. Pełne wzruszenia i nostalgii było pożegnanie p. Hanny Radko, która przez wiele lat nauczała i wychowywała dzieci, a w tym roku postanowiła przejść na zasłużoną emeryturę. W ten sposób zakończyliśmy w naszej szkole rok 2019 wierząc, że nowy 2020 rok będzie równie wspaniały i obfitujący w nowe wartościowe wydarzenia, które uczynią naszą szkołę jeszcze wspanialszą, bogatszą o nowe doświadczenia w trudzie i zmaganiu o wiedzę i przyszłość młodych pokoleń.

o. Marcin Ćwierz OSPPE

Zdjęcia