215-345-0600
654 Ferry Road, Doylestown, PA

HERITAGE HALL

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie.

1 List do Tesaloniczan 1, 2-3

Heritage Hall

Nowa winda w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej będzie poświęcona pamięci trzech współczesnych wizjonerów: Świętego Jana Pawła II, Czcigodnego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. To właśnie ich wielka odwaga w czasach komunizmu doprowadziła do jego upadku i przywróciła wolność
mieszkańcom Europy Wschodniej.

Ściany holu windy będzie zdobiła kompozycja trzech drzew, stworzona aby upamiętnić wyżej wymienionych naszych wybitnych rodaków, a także wszystkich których dotknęło brzemię komunizmu. Ponadto drzewa w „Heritage Hall” stworzą możliwość wszystkim naszym pielgrzymom i dobrodziejom sanktuarium upamiętniania ważnych dla nich wydarzeń takich jak chrzty, rocznice, ukończenie szkoły, śluby jak również zmarłych bliskich. Niech „Heritage Hall” stanie się miejscem, w którym przeszłość nadal inspiruje i umacnia naszą wiarę w teraźniejszości i przyszłości.

Heritage Hall Memoriały

Heritage Hall Kamienie *Nowość

Heritage Hall

Heritage Hall Liście *Nowość

Heritage Hall

Kamienie Duże

Rozmiar: 10″ x 8″

Donacja: $5,000

Kamienie Średnie

Rozmiar: 8″ x 6″

Donacja: $2,000

Kamienie Małe

Rozmiar: 6″ x 4″

Donacja: $1,000

Rozmiar: 4″ x 1.5″

Donacja: $500

Po więcej informacji prosimy dzwonić do biura Sanktuarium: 215 345 0600 wew. 3037. Możesz również pobrać Forme Shrine Memorial  tutaj, i wysłać do The National Shrine of Our Lady of Czestochowa, Att: Memorial Department, 654 Ferry Road, Doylestown, PA 18901