215-345-0600
654 Ferry Road, Doylestown, PA

Doroczny zjazd formacyjny młodych kapłanów Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów

Spotkanie formacyjne młodych kapłanów paulińskich w USA odbyło się w dniach 9-11 września w parafii pw. św. Józefa w Rockville w stanie Connecticut. Opieką duszpasterską tej parafii już od wielu lat zajmują się ojcowie paulini.

Organizatorem dorocznego zjazdu był o. Marcin Mikulski OSPPE, definitor Prowincji Amerykańskiej, natomiast o. Józef Olczak OSPPE był przewodnikiem duchowym dla uczestników spotkania w tym czasie skupienia, modlitwy i braterstwa. W czasie konferencji formacyjnych, nawiązując do Listu do Hebrajczyków, o. Józef przypominał o kapłaństwie Jezusa Chrystusa jako fundamencie kapłaństwa. Zachęcał również do wypełnienia prośby Jezusa z Ogrójca – do wytrwania na osobistej modlitwie, szczególnie przez regularną adorację Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło się w kościele Najświętszego Imienia Jezus w Stamford, CT, gdzie ojcowie odprawili mszę św. kończącą doroczny zjazd formacyjny.

 

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE