215-345-0600
654 Ferry Road, Doylestown, PA

Avatar for O. Tymoteusz Tarnacki
O. Tymoteusz Tarnacki

Środa Popielcowa
Wielki Post, Wydarzenia Sanktuarium

Środa Popielcowa

Słowa “Prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” wypowiadanie są podczas obrzędu posypania głów popiołem katolikom, zgromadzonym w kościołach w Środę Popielcową. W...

0
Marzec 06, 2019
Marsz dla życia w Waszyngtonie
Pro-Life

Marsz dla życia w Waszyngtonie

Marsz dla życia, który odbywa się każdego roku w Waszyngtonie, gromadzi mieszkańców USA, którzy swoją obecnością wspierają prawo do życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Wydarzenie to...

0
Styczeń 21, 2019
Kolęda w Klasztorze
Ojcowie i Bracia Paulini, Wydarzenia Sanktuarium

Kolęda w Klasztorze

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycji polskiej często nazywane Świętem Trzech Króli, w godzinach popołudniowych w Klasztorze Paulinów w Doylestown, zgodnie z zakonnym zwyczajem, odbyła się także doroczna “Kolęda” czyli wizyta duszpasterska połączona...

0
Styczeń 08, 2019
Jasełka Polskiej Szkoły
Polska Szkola

Jasełka Polskiej Szkoły

Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji polskiej często nazywane Świętem Trzech Króli, odwołuje się do tekstu z Ewangelii Mateusza, który opowiada o przybyciu trzech mędrców do Betlejem aby odnaleźć nowo narodzonego...

0
Styczeń 07, 2019

Have a question ?