relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Czuwania nocne
Zachęcamy do odwiedzania strony Czuwań Nocnych na Facebook

TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018 Print E-mail
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018
 
 
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018 i święci patroni
 
27 STYCZEŃ
"Duch św. w sakramencie Chrztu, który umacnia nadzieję"
Św. Paweł I pustelnik i Bł. Euzebiusz i święci paulińscy

24 LUTY
"Duch św. w sakramencie Bierzmowania, który umacnia wiarę"
Bł. kapłani Zbigniew i Michał - franciszkańscy męczennicy z Peru

24 MARZEC

"Duch św. w sakramencie Pokuty i Pojednania, który umacnia przebaczenie"
Św. Faustyna Kowalska, św. Kazimierz i św. Albert Chmielowski

28 KWIECIEŃ
"Duch św. w sakramencie Namaszczenia Chorych, który umacnia uzdrowienie"
Św. Bp Stanisław i św. Bp Wojciech - patroni Polski

26 MAJ
"Duch św. w sakramencie Eucharystii, który umacnia dziękczynienie"
Św. Jan Paweł II i sługa boży kard. Stefan Wyszyński

30 CZERWIEC
"Duch św. w sakramencie kapłaństwa, który umacnia pokój"
Św. Ojciec Pio i św. Rafał Kalinowski

28 LIPIEC
"Duch św. w sakramencie małżeństwa, który umacnia miłość"
Św. Anna i św. Krzysztof

25 SIERPIEŃ
"Apostołowie Trwali na modlitwie z Maryją"
Św. Stanisław Kostka i bł. Edmund Bojanowski

29 WRZESIEŃ
"Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego" (por. Dz 2,38)
Bł. ks. hm Stefan Wincenty Frelichowski patron harcerstwa

27 PAŹDZIERNIK

"Na Modlitwie jesteśmy napełnieni Duchem św."
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Św. Jan Neuman

24 LISTOPAD
"Dary Ducha Świętego"
Wszyscy święci

30 GRUDZIEŃ
"Owoce darów Ducha Świętego"
Święta rodzina: Jezus i Maryja i Józef 
   
 
20 lat Czuwań Nocnych w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

XX rocznica Czuwań Nocnych
 
 Posłuchaj nagrań radia Głos z Amerykańskiej Częstochowy:
 

O. Lucjusz Tyrasiński, Paulin. Apel Jasnogórski 1/28/2017

XX rocznica Czuwań Nocnych. Życzenia przedstawiciela Rodziny Czuwających Ryszard B. 1/29/2017

O. Jan Michalak, Paulin. Czuwanie Nocne konferencja cz. 1.

O. Jan Michalak, Paulin. Czuwanie Nocne konferencja cz. 2.

O. Jan Michalak, Paulin. Czuwanie Nocne konferencja cz. 3.

O. Jan Michalak, Paulin. Czuwanie Nocne konferencja cz. 4.

W ostatnią sobotę miesiąca, 28 stycznia 2017 roku odbyło się w Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie Czuwanie Nocne. Jednak tym razem było ono jeszcze bardziej wyjątkowe. Dokładnie 20 lat temu w styczniu 1997 roku rozpoczęło się dzieło modlitewnych czuwań w obecności wystawionego Najświętszego Sakramentu przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej w Duchowej Stolicy Polonii, które było inspirowane czuwaniami odbywającymi się tak często przed Tronem naszej Matki na Jasnej Górze. To rocznicowe czuwanie poprowadził o. Bartłomiej Marciniak, który od początku zresztą jest związany z tą posługą duszpasterską dla licznie przybywającej Polonii. Czuwanie tradycyjnie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim, którego rozważanie poprowadził o. Lucjusz Tyrasiński.  Ojciec Lucjusz podzielił się także swoimi osobistymi wspomnieniami o Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, której ołtarz jest niemalże repliką Ołtarza Jasnogórskiego, oraz historią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który pobłogosławił i podpisał św. Jan Paweł II w Rzymie - Castel Gandolfo 1 sierpnia 1980 roku. W trakcie czuwania konferencje do zgromadzonych wiernych wygłosił o. Jan Michalak, podprzeor klasztoru. Jego rozważanie dotyczyło głównego tematu styczniowego czuwania: „Doświadczenie duchowej pustyni wraz z Maryją". Patronami tego czuwania byli św. Paweł Pierwszy Pustelnik i bł. Euzebiusz kanonik Ostrzychomski.

Modlitwa Dziękczynnymi Nieszporami i tajemnicami Radosnymi Różańca świętego, nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem przygotowały wszystkich zgromadzonych do Eucharystii. Centrum tego modlitewnego spotkania była właśnie uroczysta Msza święta sprawowana o północy przez o. Bartłomieja Marciniaka, podczas której dziękowaliśmy Bogu uroczystym wyśpiewaniem "Te Deum" za dar 20 lat czuwań nocnych.

Z racji rocznicy powstania inicjatywy modlitewnych Czuwań Nocnych w Amerykańskiej Częstochowie, warto przytoczyć krótko ich historię:

Read more...
 
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2017 - TO SŁOWA MARYI Print E-mail

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

 

Rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi.

Przeżywając Jubileusz Koronacji Ikony Jasnogórskiej chcemy zbliżać się do Maryi i uczynić ją Królową naszego życia, naszych codziennych zmagań, cierpień i trudności - ale też zaprosić ją do wszystkich naszych radości, i razem z Nią je przeżywać. Wierzymy, że Maryja jest naszą najlepszą drogą do Jezusa Chrystusa, dlatego w tym roku pragniemy pochylić się nad Jej słowami. Choć tak niewiele jest ich zapisanych w Ewangelii, to chcemy także spojrzeć na Jej życie oraz na Jej często wymowne milczenie. Będziemy razem z Maryją wypowiadać przed Bogiem słowa naszych wątpliwości, radości, dziękczynienia i uwielbienia. Niech Maryja, Jasnogórska Pani, stanie się Królową naszych serc!

 

ŚWIĘCI PATRONI CZUWAŃ 

 

28 STYCZEŃ

Św. Paweł I Pustelnik i bł. Euzebiusz

„A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga." (Ap 12, 6)

Doświadczenie duchowej pustyni wraz z Maryją.

 

25 LUTY

Św. Albert Chmielowski

„Jakże się to stanie skoro nie znam męża." (Łk 1, 34)

Pierwsze słowa Maryi - czyli o naszych wątpliwościach w wierze.

 

25 MARZEC

Św. Józef i św. Kazimierz

„Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa." (Łk 1, 38)

Zwiastowanie - czyli o zgodzie na wolę Boga w moim życiu.

 

29 KWIECIEŃ

Św. Faustyna i św. Matka Teresa z Kalkuty

Milczenie Maryi pod Krzyżem i cicha radość ze Zmartwychwstania Jezusa.

 (J 19, 25; Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-14; Łk 24, 1-11; J 20, 1-23)

 

27 MAJ

Św. Maryja i Św. Jan Paweł II

Modlitwa Maryi z Apostołami w wieczerniku. (Dz 1, 12-14; 2, 1-4)

Maryja, jako Oblubienica Ducha Świętego.

 

24 CZERWIEC

Św. Rafał Kalinowski

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy." (Łk 1, 46-47)

Modlitwa uwielbienia z Maryją.

 

29 LIPIEC

Św. Anna i św. Katarzyna Drexel

Maryja - prawdziwa uczennica Jezusa. (Mk 3, 31-35)

 

26 SIERPIEŃ

Św. O. Pio i bł. Honorat Koźmiński

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." (J 2, 5)

Maryja prowadzi nas do Jezusa, naszego Zbawiciela.

 

30 WRZESIEŃ

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

„Nie mają już wina." (J 2, 3).

Maryja dostrzega nasze braki i nasze potrzeby.

 

28 PAŹDZIERNIK

Bł. ks. hm. Wincenty Frelichowski ZHP

„Oto, bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny..." (Łk 1, 49)

Błogosławienie Maryi przez modlitwę różańcową.

 

25 LISTOPAD

Wszyscy święci

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu". (Łk 2, 19).

Maryja - Matka Słowa Bożego.

 

30 GRUDZIEŃ

Św. Jan Neumann i bł. Edmund Bojanowski

„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie." (Łk 2, 48).

O szukaniu Jezusa razem z Maryją i Józefem.

 

Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Bogurodzico Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba. Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.

Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga - Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. 

Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.

Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.

Pragniemy - odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii - razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen.

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

   

pdf Kliknij po więcej informacji...

 
TEMATYKA CZUWAŃ NOCNYCH na rok 2016 Print E-mail

NA CZUWANIA NOCNE

ZAPRASZAJĄ
OJCOWIE I BRACIA PAULINI

   

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

   

Tematy czuwań nocnych i święci patroni

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)


 

30 STYCZEŃ, 2016
Uczynki miłosierdzia, co do duszy i co do ciała.
Paulińska Rodzina Zakonna. /Św.Paweł Pierwszy pustelnik

 

27 LUTY, 2016
Grzesznych upominać. Nieumiejętnych pouczać.
bł.O.Honorat Koźmiński kapucyn, s.służki

 

26 MARZEC, 2016
WIELKA SOBOTA
Liturgia Wigilii Wielkanocnej o godz. 7:30pm
św.s.Faustyna Kowalska s.miłosierdzia

 

30 KWIECIEŃ, 2016
Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać.
Św.br.Albert Chmielowski, s.albertynki

 

28 MAJ, 2016
Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować.
św.Jan Paweł II

 

25 CZERWIEC, 2016
Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić.
św.Benedykt., s.benedyktynki

 

30 LIPIEC, 2016
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)
św. Anna / bł. Edmund Bojanowski

 

27 SIERPIEŃ, 2016
Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć.
św. Bernard, św. Charbel zakonnik

 

24 WRZESIEŃ, 2016
Więźniów pocieszać.
bł.ks.Jerzy Popiełuszko męczennik

 

29 PAŹDZIERNIK, 2016
Chorych nawiedzać.
bł.ks.Wincenty Stefan Frelichowski, ZHP

 

26 LISTOPAD, 2016
Módlmy się za żywych i umarłych. Umarłych pogrzebać.
Wszyscy święci

 

31 GRUDZIEŃ, 2016
Jego milosierdzie z pokolenia na pokolenie ... Magnificat
Sw.Jan Neumann, redemptoryści

 

Czuwania nocne prowadzi:

O. Bartłomiej Marciniak OSPPE

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

 

pdf Kliknij po więcej informacji... 

 

 

 
Czuwanie nocne Print E-mail

Zapraszamy na czuwanie nocne

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 1 - 9 of 75