relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Warsztaty Rekolekcyjne: "Rozeznawanie Woli Bożej w codzienności"

  Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

 

Warsztaty Rekolekcyjne:

 

 W sobotę 28 października 2017 r. w Amerykańskiej Częstochowie odbyły się Warsztaty Rekolekcyjne: "Rozeznawanie Woli Bożej w codzienności", prowadzone przez Małgorzatę i Mirosława Topolskich ze Stowarzyszenia Nowa Ewangelizacja z Częstochowy. Warsztaty odbyły się w Kaplicy Św. Anny oraz w Sali kard. Wyszyńskiego oraz były jednocześnie dniem skupienia dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Shema, spotykającej sie w Amerykańskiej Częstochowie.

 
Monastic Retreat for Pauline Fathers & Brothers in Kittanning, PA

  Rekolekcje zakonne Ojców i Braci Paulinów w Kittanning, PA

Monastic Retreat for Pauline Fathers & Brothers in Kittanning, PA
 
WINE: National Catholic Women's Conference 2017

 

WINE: National Catholic Women's Conference 2017
 
Monastic Retreat for Pauline Fathers & Brothers in Doylestown

Rekolekcje zakonne Ojców i Braci Paulinów w Doylestown

Rekolekcje zakonne Ojców i Braci Paulinów w Doylestown

 
Fatima Year at American Czestochowa
Pray the Rosary every day to obtain peace in the world

 

"Pray the Rosary every day to obtain peace in the world" - the Blessed Mother often repeated during Her apparitions 100 years ago in Fatima, Portugal. In the Universal Church, the year 2017 is the year of 100 anniversary of these events. Mary has appeared to the three children - Francisco, Jacinta, and Lucia - from May to October 1917. Every time she came, she left the world the message of prayer, repentance, and penance, especially inviting to pray the Rosary. At the National Shrine of Our Lady of Czestochowa, since about 9 years, from every May to October, we have been celebrating Fatima Day Devotions, during which the faithful have been praying for peace in the world and in our hearts. Because of the Jubilee Year, this year's devotions have been very special at our Shrine. The Pauline Fathers have invited many distinguished guests to help us to get closer to our Mother. Our prayers were led by: Most Rev. Michael J. Fitzgerald, Auxiliary Bishop of Archdiocese of Philadelphia; Msgr. Tomasz Grysa, First Counsellar of the Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations; Rev. John Schiele, Pastor of Our Lady of the Sacred Heart Parish in Hilltown; Msgr. Paul L. Bochicchio from Hoboken, New Jersey; Rev.. Dennis Gill, Director of the Archdiocese of Philadelphia Office of Divine Worship; and Rev. Jeffrey Stecz, Pastor of St. Agnes Parish in Sellersville.

Every thirteenth day of each of these months we begun our prayer by celebrating the Holy Mass in the Chapel of Our Lady of Czestochowa. Following the Mass, everyone participated in the outdoor, candlelight procession in the Rosary Garden, around the Shrine grounds. The devotion always ended by the outdoor Chapel of Our Lady of Fatima, where the Fatima prayers were said, just like 100 years ago: the Act of Reparation, as well as Angel Prayers.

During this special time people of many different nationalities and backgrounds have visited our Shrine in Doylestown. They have also enriched our community prayer by reciting the Rosary in their own languages: Polish, English, Spanish, Filipino, Vietnamese, French, and others. Fatima Day Devotions have become a true sign of the prayer of the Universal Church for peace in the world.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 

Rok Fatimski w Amerykańskiej Częstochowie

"Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata" - powtarzała Maryja 100 lat temu w czasie objawień w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima. W całym Kościele powszechnym rok 2017 to rok setnej rocznicy tamtych wydarzeń. Maryja ukazywała się trójce dzieci - Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji - od Maja do Października 1917 roku. Za każdym razem przekazywała światu orędzie wzywające do modlitwy, nawrócenia i pokuty dla świata, a przede wszystkim zachęcała do modlitwy różańcowej. W Amerykańskiej Częstochowie już od ponad dziewięciu lat, od maja do października odbywają się Nabożeństwa Fatimskie, w czasie których wierni gromadzą się aby modlić się o pokój na świecie i w naszych sercach. W tym roku, z racji Jubileuszu, "Dni Fatimskie" przybrały szczególnych charakter w naszym Sanktuarium. Ojcowie Paulini zaprosili różnych gości, którzy pomagali zgromadzonym przeżywać spotkanie z naszą Matką. Naszej modlitwie przewodniczyli w tym roku: J.E. Bp Michael J. Fitzgerald, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Filadelfii; ks. Prałat Tomasz Grysa, Pierwszy Radca Stałej Misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ; ks. John Schiele, Proboszcz Parafii w Hilltown; ks. Prałat Paul L. Bochicchio z Hoboken, New Jersey; ks. Dennis Gill, Dyrektor Komisji ds. Kultu Bożego w Archidiecezji Filadelfia; oraz ks. Jeffrey Stecz, Proboszcz Parafii w Sellersville.

Każdego trzynastego dnia miesiąca naszą modlitwę rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w procesji różańcowej ze świecami, po Ogrodzie Różańcowym Sanktuarium. Nabożeństwo kończyło się w kapliczce Matki Bożej Fatimskiej, przy której odmawiany były modlitwy przekazane światu w Fatimie, sto lat temu: modlitwa wynagradzająca oraz modlitwy Anioła.

W tym szczególnym czasie wielu wiernych różnych narodowości pielgrzymowało do Domu Matki w Doylestown. Ubogacali oni naszą wspólną modlitwę, odmawiając poszczególne tajemnice różańca w swoich językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, filipińskim, francuskim, wietnamskim oraz w wielu innych. Dni Fatimskie w Amerykańskiej Częstochowie stały się prawdziwym znakiem modlitwy Kościoła Powszechnego o pokój na świecie.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
Fatima Day - October 13th 2017

 

Fatima Day - October 13th 2017
 
Pilgrimage of the Archdiocese of Newark Seminary

 

Pilgrimage of the Archdiocese of Newark Seminary

 

On October 13th, 2017 on the anniversary of the apparitions of the Blessed Mother in Fatima, the Immaculate Conception Seminary of Archdiocese of Newark at Seton Hall University made a pilgrimage to the National Shrine of Our Lady of Czestochowa. About 50 seminarians, priests, and members of faculty have participated in the 11:30 AM Mass in the Our Lady of Czestochowa Chapel. At the beginning of the Mass, they were greeted by a Pauline Father, Fr. Karol Jarzabek, who reminded them that it is the Home of the Mother, and that they are welcomed here by the Blessed Mother. Monsignor Joseph R. Reilly, the Rector of the Seminary, was the main celebrant of the liturgy and Fr. Mariusz Koch, Franciscan Friar of the Renewal and Spiritual Director of the Seminary, preached the homily. During His homily Fr. Mariusz, was especially referring to the apparitions of Our Lady in Fatima, as well to St. John Paul II. During their stay, the seminarians were able to see and visit the Shrine grounds as well as eat some delicious Polish food, such as pierogies! It was also a great occasion to pray and deepen their relationship with Jesus Christ and His Mother. At the end of their pilgrimage the Seminary and every seminarian was consecrated to the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Czestochowa, the Mother and model of priestly vocations.

Fr. Timothy Tarnacki OSPPE

 

Pielgrzymka Seminarium Archidiecezji Newark

13 października 2017 r., w rocznicę kolejnego objawienia Maryi w Fatimie, Seminarium Niepokalanego Poczęcia Archidiecezji Newark, znajdującym się przy Uniwersytecie Seton Hall, odbyło pielgrzymkę do Amerykańskiej Częstochowy. Około 50 kleryków, kapłanów i członków Wydziału Teologicznego uczestniczyło w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 11:30 AM w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Na początku Mszy Św. zgromadzeni usłyszeli słowa pozdrowienia o. Karola Jarząbka, paulina. O. Karol przypomniał, że Amerykańska Częstochowa jest domem Matki i że to Ona nas w tym miejscu wita i przygarnia. Ks. prałat Joseph R. Reilly, Rektor Seminarium przewodniczył uroczystej liturgii, natomiast o. Mariusz Koch, Franciszkanin Odnowy oraz Ojciec duchowny seminarium, wygłosił słowo Boże. W swojej homilii, o. Mariusz przypomniał objawienia Maryi w Fatimie oraz nawiązał do osoby Św. Jana Pawła II. W czasie pobytu w naszym Sanktuarium, klerycy mieli okazję zwiedzić nasze Sanktuarium oraz spróbować tradycyjnego polskiego jedzenia, zwłaszcza pierogów! Pielgrzymka była też wspaniałą okazją do modlitwy i do pogłębienia swojej relacji z Jezusem i Jego Matką Maryją. Na zakończenie całe seminarium, a szczególnie każdy kleryk został zawierzony w uroczystym akcie oddania się Maryi, Pani Częstochowskiej, Wychowawczyni powołań kapłańskich.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 131 - 140 of 230