relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Święcenia Biskupie O. Stanisława Dziuby - Paulina Print E-mail

Święcenia Biskupie O. Stanisława Dziuby - Paulina Niemalże w przeddzień podróży Apostolskiej papieża Benedykta XVI na kontynent Afrykański, 14 marca 2009 roku w Republice Południowej Afryki w diecezji Umzimkulu odbyły się święcenia biskupie O. Stanisława Dziuby, Paulina, który od 1991 roku pracował na misjach w diecezji, której został ordynariuszem. Sakry biskupiej udzielił mu  kardynał Wilfrid Fox Napier OFM, Arcybiskup Durbanu, który przez ostatnie prawie 15 lat był administratorem diecezji Umzimkulu razem z Nuncjuszem Apostolskim Jamesem Patrickiem Greenem pochodzącym z Archidiecezji Filadelfia, na terenie której położona jest Amerykańska Częstochowa i Biskupem Zygmuntem Zimowskim, Biskupem Radomskim (jako, że z tej diecezji Biskup Stanisław Dziuba pochodzi), który od 2008 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Oprócz Biskupów Konsekratorów na uroczystości obecnych było około 20 biskupów z całej Republiki Południowej Afryki. Licznie zgromadzili się również kapłani, nie tylko z samej diecezji Umzimkulu, ale też okolicznych diecezji i zgromadzeń zakonnych. Zakon Paulinów reprezentowany był przez samego Ojca Przełożonego Generalnego, Ojca Izydora Matuszewskiego wraz z Sekretarzem Generalnym O. Janem Bernym oraz O. Hadrianem Lizińczykiem z Krakowa. Prowincja Australijska reprezentowana była przez O. Wiesława Alberta Waśniowskiego - Prowincjała, natomiast Amerykańską Prowincję reprezentowali O. Józef Olczak - Prowincjał oraz O. Tadeusz Lizińczyk - Przeor Amerykańskiej Częstochowy, gdzie  O. Biskup Stanisław pracował przez 4 lata.

Przedstawicielem Prowincji Niemieckiej był O. Henryk Ćmiel. Obecni na uroczystości byli również O. Ignacy Stankiewicz i Br. Janusz Herduś, przez ostatnich wiele lat współpracujący z O. Biskupem Stanisławem na misji w Centocow. Przedstawicielami najbliższej rodziny była siostra Teresa Prymus oraz brat Walenty Dziuba. Wspólnota polska, widoczna dzięki polskim flagom, licznie zgromadziła się wraz z Ambasadorem Polskim z Pretorii, p. Marcinem  Kubiakiem obecnym ze swoją rodziną. Przedstawiciele wielu zgromadzeń męskich i żeńskich wraz z rzeszą przeszło 4 tysięcy wiernych swoją obecnością i modlitwą okazywali wdzięczność  Bogu za nowego Biskupa. Ołtarz udekorowany został herbem biskupim O. Stanisława wraz z jego zawołaniem „W służbie Ludowi Bożemu”, który w języku polskim umieszczony został na tle flagi polskiej, a w języku zulu, którym posługuje się ludność miejscowa, na tle flagi RPA. Ceremonia święceń, dzięki obecności wielu afrykańskich akcentów, trwała 5 godzin i była wielkim aktem dziękczynienia za nowego ordynariusza diecezji Umzimkulu O. Stanisława Dziuby OSPPE.

Zobacz galerię zdjęć... 

 
O. Tadeusz Lizińczyk OSPPE  

 

 
< Prev   Next >