relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Odpust w Kalifornijskiej Częstochowie... Print E-mail

Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, CA


Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, CA to polska placówka prowadzona przez Księży Towarzystwa Chrystusowego, których charyzmatem jest posługa dla Polonii na emigracji. Proboszcz tutejszej parafii Ks. Rafał Dyguła TChr od początku swojego poługiwania zaprasza Ojców Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy na dzień odpustu, czyli dzień imienin Jasnogórskiej Matki, która w Stanach Zjednoczonych przypada na ostatnią niedzielę sierpnia. To szczególny dzień dla tutejszej Polonii, która zapatrzona w oczy Jasnogórskiej Matki może poczuć się jak na Jasnej Górze, miejscu gdzie jak często powtarzał Bł. Jan Pawł II zawsze czuliśmy się wolni i bezpieczni. To szczególny dzień tutaj dla wiernych, którzy pamiętają iż właśnie w dzień imienin Jasnogórskiej Matki 37 lat temu - 28 sierpnia 1976 roku był pośród nich Ks. Kard. Karol Wojtyła, a dzisiaj Bł. Jan Pawł II. To dzień kiedy tak licznie przybywają tutaj, aby dziękować za wieki prowadzenie i ochrony  narodu polskiego przez Jasnogórską Panią.

O. Dominik Libiszewski OSPPEW tym szczególnym roku - Roku Wiary, miałem ten wielki zaszczyt, aby być tutaj pośród nich, aby wspólnie się modlić z Polonią zawierzając ich tutejsze życie, wszystkie ich radości i smutki, wzloty i upadki. 

Podczas Słów homilii padły następujące słowa: „Jasna Góra jest wszędzie gdzie Jej wizerunek... Tak wielu pielgrzymuje na całym świecie, aby pokłonić się przed Jej Jasnogórskim Obliczem! Co rok to samo... ktoś powie bez sensu...! Ale wędrują tak rok po roku... czy to w Polsce czy w Ameryce!  Zawsze towarzyszy im obawa, ze nie podołają.  A jednak... Nadchodzi chwila, gdy naszym oczom ukazują się w oddali jasnogórskie wieże.  Wtedy pierwszy raz klękamy, by oddać Jej pokłon. Co dzieje się w takiej chwili w sercu każdego z nas nie zrozumie ten, kto nigdy nie wędrował z pielgrzymkową wspólnotą do Domu Matki... na imieniny Mamy... ! Bo przecież znam taki ręce, które zawsze błogosławią, znam takie oczy, które śmieją się, gdy ktoś jest w pobliżu, płaczą, kiedy nikt nie widzi. Znam takie serce, które nigdy nie przestaje kochać, a choć zbolałe, zawsze przebacza. To ręce, oczy i serce matki. Wszystko, co posiadamy najcenniejszego w naszej osobowości, zawdzięczamy właśnie Jej. Matka pierwsza nas przyjęła otwartym sercem i całkowicie zaakceptowała. Taka jest matka, która zasłania przed dzieckiem negatywne strony życia: bóle, braki, niewygody. A odsłania natomiast, to co najpiękniejsze w życiu.... W dzisiejszych czasach ta wdzięczność i szacunek nabierają jeszcze większego znaczenia, bo są świadectwem, jak ważną i niezastąpioną wartością jest macierzyństwo. Kiedyś ta prawda była zupełnie oczywista i niepodważalna, dziś próbuje się ją lekceważyć, a nawet jej zaprzeczać. Stąd rodzi się wiele problemów, a ostatecznie cierpienia dzieci, rodzin, ludzkości. A przecież tajemnica jej życia dokonuje się kosztem osobistych ofiar, wielkich wyrzeczeń i poświęceń.

Matka Boża to ideał matki przed którym dzisiaj chylimy nasze czołoTen ideał matki przed którym dzisiaj chylimy nasze czoło, kiedy z otwartymi i pełnymi miłości i wdzięczności sercami stajemy przed Jasnogórską Matka, najlepszą z matek!

Ona od samego poczatku pokazała nam wzór macierzyństwa...  Dzisiaj ten obraz: kochanych rąk, oczu i serc matek jest ośmieszany, a często niewogodny, bądź nawet  potępiany w imię tzw. "chorego postępu". Coraz częściej są podejmowane coraz bardziej bezczelne i nierozumne próby podważania i zaprzeczania roli macierzyństwa. Kobiety próbuje się sprowadzić do poniżającej roli narzędzia na usługi doraźnej przyjemności, towaru na sprzedaż, albo bezpłatnej pracownicy do najcięższych domowych prac. Obraz matki zastępujemy perfekcyjnymi i nieostepnymi business woman. Każdego dnia na łamach prasy, w mediach neguje się samo macierzyństwo i przekazywanie życia, a z dziecka czyni się towar albo maskotkę do umilania życia dorosłym. Jeśli nie staniemy mężnie w obronie godności rodziny, żony, matki i dziecka, fundamenty naszego życia ulegną poważnemu zachwianiu... a może za kilkanaście, bądź kilkadziesiąt lat nie będzie już MAM... to najpiękniejsze słowo - otwierające tyle ludzkich serc zostanie abortowane z naszego życia, jak wiele prawd, które my chrześcijanie zakopaliśmy już gdzieś głęboko bo były nam niewygodne!?

Rola Maryi, Jasnogórskiej Matki jest ustawicznie taka sama, jak na weselu w Kanie Galilejskiej: być wyczuloną na potrzeby ludzi, prowadzić ich do Boga, wstawiać się za nimi, przypominać o posłuszeństwie wobec Chrystusa...

Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, CA

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej - pisze apostoł Jan, świadek i uczestnik tamtych wydarzeń. Wesele - tego dnia coś się kończy. Mija czas młodości, czas dorastania. Mija czas euforii, czas zauroczenia i żywiołowej radości. I nie żal tego. To, z czym w dniu wesela trzeba się pożegnać nigdy nie jest próżne i daremne. Przeciwnie - jest nieodzowne, by można się zmierzyć z tym, co się zaczyna... Bo w dniu wesela coś się zaczyna. Zaczyna się nowy rodzaj odpowiedzialności - za siebie wzajemnie i za powstającą rodzinę. Zaczyna się czas innej radości - trudniejszej ale i głębszej. Zaczyna się czas duchowego dojrzewania. Zaczyna się czas służenia sobie wzajemnie, by móc służyć życiu. Ten dzień zawsze był i jest dniem radości całej rodziny, chrześcijańskiej rodziny... kiedy stągwie naszego życia zaczynają się zmieniać kiedy może brudna i mętna woda naszego życia staje się najwyborniejszym i najszlachetniejszym winem... Winem Bożej Miłości!

Sługa Boży Prymas Tysiąclecia, Kardynał Wyszyński na łożu śmierci (w maju 1981 roku) mówił do towarzyszących mu biskupów: „Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza i jeżeli jaki program to ONA". Chwilę później dodał: „Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajcie!... W aspekcie tego przesłania kilka tygodni temu podczas Światowych Dni Młodych w Rio papież Franciszek powiedział: „Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody". Wspaniale było przeżywać wiarę razem z młodymi ludźmi z czterech stron świata, ale teraz musisz iść i przekazywać to doświadczenie innym". Jezus Cię wzywa, abyś był uczniem pełniącym misję! Co mówi nam Pan? Trzy słowa: idźcie, bez obawy, aby służyć.

 

Proboszcz tutejszej parafii Ks. Rafał Dyguła TChr i O. Dominik Libiszewski OSPPE

 

Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas, idźcie, ale powiedział: „Idźcie (...) Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich.

O. Dominik Libiszewski OSPPEEwangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości, którymi napełnia stągwie naszego życia. „Nie lękaj się". Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Jezus zresztą nie powiedział: „idź", ale „idźcie". Jesteśmy posłani razem. Dlatego STOP z EGOIZMEM, SAMOTNOŚCIĄ... wesele to uczta rodzinna! A niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy świat.

Proboszcz tutejszej parafii Ks. Rafal Dygula TChr i O. Dominik Libiszewski OSPPE Jezus Chrystus na nas liczy! Kościół na nas liczy! A Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka w dniu swoich imienin otacza nas swoją czułą miłością: Mówiąc „Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody"... gdyż do tego zaprasza Was mój Syn..."

To wielkie parafialne święto Polonii w Kalifornii to także czas odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu i uczczenia Bł. Jana Pawła II w relikwiach, które znajdują się w tym polonijnym miejscu.

Kalifornijska Częstochowa dzisiaj stała się mostem łączącym nas przez Amerykańską Częstochowę z Jasną Górą, niech ten dzień na zawsze zapadnie w nasze serca, abyśmy za przykładem i wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II, Jej szczególnego Syna pamiętali o tym wszystkim co wypływa z naszych polskich, jasnogórskich korzeni i abyśmy jak On - zawierzali wszystko tylko Jej.

 

Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, CA

A na Polaków tak licznie nawiedzających Miasto Aniołów w Kalofornii zawsze czeka otwarty Dom Jasnogórskiej Pani, czego sam stałem się świadkiem...

Zapraszamy na Parafialny FestiwalJuż 29 września 2013 roku tutejsza parafia zaprasza na Polski Festiwal, aby stać się świadkami wiary i ambasadorami polskości tutaj w Los Angeles, CA.

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

Zdjęcia; Archiwum Parafii

www.PolskaParafiaLA.org

 

 

 

 

 
< Prev   Next >