relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Uroczystości Bożego Ciała w Doylestown Print E-mail

Uroczystości Bożego Ciała w Amerykańskiej Częstochowie, w Doylestown, PA Ludzkie życie zależy w dużym stopniu od innych. Bez wspólnoty nikt nie byłby w stanie egzystować. Jedną z najstarszych form budowania jedności między ludźmi jest zasiadanie do posiłku. Wspólne jedzenie - pradawny znak osobowej wspólnoty - zostało podkreślone także przez Jezusa w Ewangelii. Eucharystia jako uczta to centrum i szczyt chrześcijańskiej wiary. Jest celebrowana przez Kościół, ale jednocześnie jest tym, co Kościół stanowi. Jezus określa siebie w Ewangelii mianem „chleba życia" (J 6,48), „chleba, który zstąpił z nieba" (J 6,51). Jezus jest chlebem. W tym kontekście, nie można mówić o chlebie tylko w sensie materialnego pokarmu. A jednocześnie Jezus rzeczywiście jest chlebem, tzn. Kimś, bez kogo chrześcijanin nie może żyć. Jest podstawowym zabezpieczeniem ludzkiej egzystencji, koniecznym fundamentem, którego człowiek potrzebuje, jeśli tęskni za tym, co w życiu rzeczywiście istotne, jeśli pragnie Boga.

Dla kogoś, kto nie zna tego pragnienia, Jezus nie będzie miał znaczenia chleba. Być może rozpozna w nim znaczącą postać historyczną, może nawet uzna Jego rolę jako niezwykłego moralnego autorytetu. Ale chleb? W kim obecny jest głód życia, które wykracza poza granice czysto doczesnej egzystencji, dla tego człowieka Jezus jest niezbędny. I w tym sensie jest On chlebem - pokarmem który naprawdę syci i wzmacnia, daje siłę i utrzymuje przy życiu. Kiedy Jezus jest chlebem naszego życia? Jest nim kiedy słuchamy Jego słowa, kiedy spotykamy Go w Ewangeliach, kiedy konfrontujemy nasze życie z Jego nauczaniem. W szczególny sposób jednak Jezus jest chlebem naszego życia, gdy celebrujemy tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania.

W tym właśnie duchu na wzgórzu Amerykańskiej Częstochowy celebrowaliśmy w niedzielę 10 czerwca 2012 roku uroczystości Bożego Ciała. Mszy Świętej o 12:30 przewodniczył O. Prowincjał Mikołaj Socha OSPPE, który w homilii przypomniał, że w każdej Eucharystii Jezus jest obecny dosłownie jako eucharystyczny chleb, a nie żaden „opłatek". W ten sposób daje nam siebie. To jest Jego obietnica, którą słyszeliśmy w Ewangelii: „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata" (J 6,51). Chrześcijanin, który nie tęskni za Eucharystią, który nie czerpie życia z chleba, który daje Jezus, więcej: którym Jezus sam jest, będzie - w przenośnym sensie tego słowa - niedożywiony. Rezygnuje z tego, co najbardziej wartościowe, z tego, co proponuje Bóg, by mogła się spełnić nadzieja na ostateczne wypełnienie wszelkich tęsknot. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem, by potem stać się chlebem. Jezus w każdej Komunii Świętej wchodzi w nasze życie. W Nim doświadczamy całej życzliwości i miłości Boga". O. Prowincjał przypomniał także o tajemnicy przeistoczenia jaka dokonuje się na ołtarzach świata podczas każdej Eucharystii...

Po uroczystej Mszy Świętej odbyła się procesja do czterech ołtarzy, aby podczas tej Eucharystycznej manifestacji ukazać całemu światu, że Bóg nieustannie daje nam chleb. Tym darem jest Jego Syn, Jezus Chrystus. A my nakarmieni przez Jezusa w Eucharystii mamy każdego dnia stawać się chlebem dla tego niedożywionego świata...

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

Zdjęcia: Andrzej Kluczkowski

 

 

 

 
< Prev   Next >