relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Zjazd Polskich Szkół Print E-mail

Zjazd Polskich Szkół Rokrocznie od kilkudziesięciu lat w trzecią niedzielę maja (w tym roku 19 maja 2012) w ten piękny słoneczny niedzielny dzień do Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie "Duchowej Stolicy Polonii" pielgrzymowali uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i przyjaciele szkół polonijnych. To również dzień wspólnego spotkania dzieci pierwszokomunijnych z kilku stanów wschodniego wybrzeża Ameryki, dzień modlitwy, zabawy i dziękczynienia za kończący się rok szkolny i łaski w nim otrzymywane z prośbą o szczęśliwe wakacje z Jezusem.

W tym roku do Sanktuarium Matki Bożej przyjechali przedstawiciele 11 szkół polonijnych ze Stanów Zjednoczonych: Nowy Jork, Pensylwania i New Jersey: Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza, Brooklyn, NY, PSD przy parafii św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY; PSD przy parafii Matki Bożej Różańcowej, Passaic, NJ; Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ; Polska Szkoła Tańca Maki, NJ; PSD im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Harrison, NJ; Akademia Języka Polskiego w Manchester, NJ; PSD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i  św. Kazimierza, Brooklyn, NY; Szkoła Polska im. Matki Bożej Częstochowskiej, Doylestown, PA; PSD Ogniwo, Trenton, NJ i PSD im Gniazda 946 Sokołów Polskich z Bound Brook, NJ.

Mszę świętą celebrowali: kapelan Chorągwi Harcerzy w USA o. Bartłomiej Marciniak, o. Lucjusz Tyrasiński oraz wieloletni kapelan Centrali Polskich Szkół Dokształcających  w Ameryce ks. prałat Bronisław Wielgus. Wszystkich gości pielgrzymów, przedstawicieli szkół polonijnych oraz pielgrzymów-inżynierów Polonia Technica  przywitał na wstępie przeor, o. Jerzy Maj.

Dzieci i młodzież brali czynny udział w liturgii Mszy św. jako służba liturgiczna, lektorzy i czytając wezwania modlitwy wiernych. Dzieci pierwszokomunijne niosły dary ofiarne oraz symboliczny chleb, dziękczynne kwiaty i koronę dla Matki Bożej; tę samą, którą ukoronowały po mszy św. figurę Matki Bożej przed sanktuarium przy śpiewie Litanii Loretańskiej. Homilię wygłosił o. Bartłomiej, nawiązał do ogromnej roli wychowania dzieci i młodzieży w duchu wiary katolickiej i polskości oraz patriotyzmu, dając za przykład błogosławionego Jana Pawła II, który całkowicie zawierzył swoje życie Maryi, mówił o tym jak bardzo są i będą potrzebni ambasadorowie polskości w środowisku naukowym tak jak obecni w dniu dzisiejszym inżynierowie i technicy, zachęcił, aby poznawać Słowo Boże wskazując na Pismo Święte, które jak GPS jest drogowskazem na naszych drogach życia, po których mamy iść. Zapraszał wszystkich do domu Matki na planowane uroczystości i czuwania nocne oraz pielgrzymki. Na zakończenie Mszy świętej słowa podziękowania do Ojców Paulinów za gościnność i modlitwę skierował najpierw ks. prałat Bronisław Wielgus, a następnie v-ce prezes CPSD Anna Tracz z New Jersey.

Po Mszy św. wszyscy przeszli do kafeterii na część artystyczną niedzielnego popołudnia pod hasłem: "WSZYSCY CZUJEMY SIĘ DOBRZE W DOMU NASZEJ MATKI...". Uczniowie recytowali wiersze polskich poetów, śpiewali piosenki, prezentowali przepiękne tańce ludowe, a w każdym utworze przewijały się piękne porównania, opisy i odnośniki do tej tak ważnej w życiu każdego osoby- kochanej Matki, zarówno tej ziemskiej jak i tej Niebieskiej.

Kończąc część artystyczną szkoły otrzymały dyplomy udziału w tej pięknej i ważnej uroczystości, wspólnie z kapłanami, nauczycielami, rodzicami i gośćmi zaśpiewali:

"Życzymy, życzymy,              2X

I zdrowia i szczęścia, i błogosławieństwa

Przez ręce Maryi.

Niech miłość i pokój, w sercach Waszych rośnie

Niech nigdy nie braknie          2X

Ludzkiej życzliwości."

Potem uczniowie wspólnie udali sie na poczęstunek  ufundowany przez Centralę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym jakże pięknym, ale również ważnym uroczystościom religijnym i szkolnym w miesiącu maju, zadali sobie trud, aby pielgrzymować, wspólnie się modlić i piękną polszczyzną sławić naszą Matkę Maryję i naszą kulturę. Dziękujemy Ojcom Paulinom za życzliwość i modlitwę. Życzymy wszystkim dzieciom i młodzieży oraz gronu pedagogicznemu  miłych wakacji i dobrego odpoczynku. Szczęść Boże!

 

Anna Tracz

Fot. Andrzej Kluczkowski

 

 
< Prev   Next >