relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Zuchy, Harcerze w Domu Maryi w Doylestown Print E-mail

Zuchy, Harcerze w Domu Maryi w Doylestown W niedzielę 22 kwietnia 2012 roku w Domu Janogórskiej Matki zgromadziły się zuchy i harcerze podczas swojego dorocznego spotkania na wzgórzach Doylestown.  Kaplicę Matki Bożej wypełnili instruktorzy i instruktorki z Hufców Warmia i Podhale, harcerki,  harcerze oraz rodzice z Koła Pomocy Harcerzy, 60 rocznica założenia Polskiego harcerstwa w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła także zastepy harcerskie z Nowego Jorku: Słoneczniki, Krokusy, Polskie Maki, Polski Las, Polskie Rydze, Polskie Kwiaty, Szarotki, Świetliki i Czarne Jagody oraz ze stanu New Jersey: Muchomorki i Jaskółki, ze stanu Pensylwania: Płomyczki i Polskie Kolorowe Ptaszki oraz ze stanu Mary Land Strumyki.

To spotkanie dla wszystkich stało się wielkim wzruszeniem. Gdyż Ci wszyscy młodzi zgromadziliście się tutaj jako uczniowie Chrystusa Pana. Każdy z nich stał się Jego uczniem przez chrzest święty, który zobowiązuje nas do rzetelnego przygotowania naszych umysłów, woli i serc. Dokonuje się to przez katechizację, katechezę - naprzód w naszych rodzinach, z kolei w parafii, zastępach zuchowsko - harcerskich i w innych środowiskach. To nowe życie, którego udziela nam Chrystus, staje się naszym własnym życiem duchowym, naszym życiem wewnętrznym. Odkrywamy więc siebie: odkrywamy w sobie człowieka wewnętrznego z jego właściwościami, talentami, szlachetnymi pragnieniami, ideałami - ale równocześnie odkrywamy słabości, wady, złe skłonności, egoizm, pychę, zmysłowość. Czujemy doskonale, że o ile pierwsze rysy naszego człowieczeństwa zasługują na to, aby je rozwijać i umacniać - to drugie musimy przezwyciężać, zwalczać, przetwarzać. W ten sposób - w żywym kontakcie z Panem Jezusem, w kontakcie ucznia z Mistrzem - rozpoczyna się i rozwija najwspanialsza działalność człowieka; nosi ona nazwę: praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie całego swojego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to ta praca jedynie zmierza do ukształtowania samego człowieka: człowieka, jakim jest każdy z nas.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Olimpiada..." a uroczystej Mszy Świętej o godz. 10:00 przewodniczył O. Bartłomiej Marciniak OSPPE, kapelan Chorągwi Polskich Harcerzy w USA oraz koncelebrował O. Jerzy Maj OSPPE, przeor klasztoru w Doylestown oraz wieloletni kapelan kolonii zuchów w latach 90-tych tutaj w Amerykańskiej Częstochowie. W czasie homili Ojciec Kapelan zachęcał do trwania w olimpiadzie Jezusa Chrystusa przez całe nasze życie, mówiąć: mój kochany zuchu i harcerzu, moja kochana harcerko, nie możesz zrezygnować z tego odkrycia, nie możesz zrezygnować ze swego wnętrza. Musisz wygrać w swoim życiu niebo, zdobyć złoty medal w drodze do nieba. Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami - jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie, wytrwale nowego człowieka. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zagniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam - każdy, każda. Tego nas uczy Chrystus, tego nas uczy Chrystus o każdym z nas i dlatego wam, młodym, nie wolno stracić z Nim kontaktu, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśli by to się stało, przestaniecie wiedzieć kim jesteście, przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego z was - jedyna, niepowtarzalna... wtedy zaczniecie przegrywać ... w przecież MY - każdy z nas jest zaproszony aby biec do Nieba, bo tam nie mam tylko jednego wygranego, ale wygranym może stać się każdy z nas jeśli będziemy blisko Jezusa...".

Popołudniowy czas mimo deszczu i chłodu jaki panował tego dnia na wzgórzach Doylestown nie zniechęcił młodych zuchów i harcerzy do wzięcia udziału w wielu przygotowanych dla nich stacjach na drodze po olimpijskie medale i kolejne sprawności...

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

Zdjęcia: Maria Bielska 

 

 

 
< Prev   Next >