Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Niedziela Bożego Miłosierdzia w Doylestown Print E-mail

Niedziela Bożego Miłosierdzia w Doylestown Bł. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia napisał: „Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie »miłosierdzie« jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach świata stał się panem".

15 kwietnia 2012 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown wypełnili bardzo licznie pielgrzymi przybywający na Uroczystą Msze Świętą, której o 2:30 po południu przewodniczył J. Eks. Ks. Bp. John McIntyre z Archidiecezji Philadelphii. Podczas powitania, które skierował O. Prowincjał Mikołaj Bogdan Socha OSPPE padły słowa przywitania dla pielgrzymów, którzy nieustannie trwają tutaj wraz z nami na modlitwie w Domu Matki, a także słowa powitania dla Biskupa pomocniczego Archidiecezji Philadelphii oraz zapewnienie o modlitwie.

Ks. Biskup w Słowie Bożym zaprosił nas do medytacji kończącej się oktawy Zmartwychwstania Pańskiego mówiąc: „rozpoczyna się nowy czas życia uczniów, którzy są wezwani, aby wyjść z grobu lęku do życia w mocy Zmartwychwstałego. Postawa zamkniętych drzwi z obawy przed Żydami wskazuje na sytuację lęku i zamknięcia uczniów na moc Zmartwychwstałego. Ich sytuację można porównać do bycia w zamkniętym grobie, gdzie panuje chłód, mrok, lęk, samotność, rozczarowanie i brak nadziei. W takiej sytuacji interweniuje Zmartwychwstały Pan. Mimo zdrady, zaparcia i opuszczenia przez uczniów w godzinie męki Jezus nie obraża się na swych uczniów, lecz przychodzi, aby uleczyć ich wszelkie zranienia. Przychodzi i przynosi miłość. Dzisiaj Zmartwychwstały Pan ukazuje się zalęknionym uczniom, którzy zamykają się przed światem pełni lęku, smutku i rozpaczy bojąc się przyznać do Niego i kieruje do nich słowa „Pokój wam", które mają wydobyć ich z grobu śmierci duchowej do prawdziwego życia. Uczniowie widząc Pana odzyskują radość i szczęście. Nauczyciel żyje! Jego słowa i czyny w blasku zmartwychwstania nabierają nowego znaczenia. Jego obietnice i zapewnienia nie okazują się sloganami, lecz znajdują swoje spełnienie w rzeczywistości. Wobec takiej sytuacji dzisiaj staje świat, a więc także każdy z nas, potrzebujemy odnowienia tajemnicy Boga Miłosiernego. Potrzebujemy doświadczyć Bożego Miłosierdzia, bo tylko ten, kto doświadczył Miłosierdzia, może nim żyć. Wtedy wszystko zacznie się zmieniać. Wtedy dopiero stajemy się świadkami zmartwychwstania".

Po uroczystej Mszy Świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Po błogosławieństwie była także możliwość przez wiernych ucałowania relikwii św. Siostry Faustyny.

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

Zdjęcia: Grażyna Padowska

 

 

 

 
< Prev   Next >