Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Easter - Wielkanoc 2012 Print E-mail

 

Easter

 

Easter is a time of encouragement and hope. Time of the rebirth of our faith in Christ and towards others. We wish all, that this blessed time of Easter will bring joy and mutual kindness, but above all, that it will become a source of exaltation and the sanctification of this earthly life. Let the Resurrection, which brings rebirth, fill you with peace and faith, let give you all strength to overcome difficulties and let it be a help to look with confidence into the future.
Wishing you blessed time of Easter
Pauline Fathers and Brothers Community

Fr. Mikołaj Bogdan Socha OSPPE - Provincial
Fr. Jerzy Maj OSPPE - Prior
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w Chrystusa i w drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, ale przede wszystkim, by stały się źródłem wzmocnienia
i uświęcenia życia. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzą wraz z całą wspólnotą Paulińską

O. Mikołaj Bogdan Socha OSPPE - Prowincjał
O. Jerzy Maj OSPPE - Przeor
 
< Prev   Next >