Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Wielka Sobota w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

Wielka Sobota w Amerykańskiej Częstochowie Ta dzisiejsza Wielka Sobota jest dniem uwielbienia Chrystusa Pana umęczonego za nas i złożonego do grobu. Licznie przybywający wierni trwali w adoracji Najświętszego Sakramentu w oczekiwaniu na radość zmartwychwstania. Tego dnia Ojcowie Paulini przez cały dzień od 9:00 rano do 6:00 wieczorem posługiwali w konfesjonale, a także w tych samych godzinach odbywało się błogosławieństwo pokarmów na wielkanocne stoły w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego zostaje uobecnione to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście Jezusa ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza, w liturgii tej nocy, stanie się dla nas teraźniejszością. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w pełni łaski bożej. Znaki światła, wody i uczta stanowią również główną treść kolejnych części liturgii wigilii paschalnej.

Liturgii Wigilii Paschalnej w Amerykańskiej Częstochowie o godz. 7:30 wieczorem przewodniczył O. Anzelm Chałupka OSPPE, który w homilii pytał o naszą wiarę, przywołując dzisiejsze napisy na rozmaitych stronach internetowych, „że Jezus jest OK, ale religijność, wiara, Kościół nie". Odwołał się kaznodzieja do ceremonii pogrzebowych, kiedy przychodzimy do Kościoła kiedy ziemska wędrówka kogoś kto był nam bliski się zakończyła. I z czym wtedy przychodzimy - pytał O. Anzelm - kiedy nie mamy wiary, co nam wtedy zostaje, skoro nie wierzymy nic już nie jest nam przewidziane, wszystko się kończy... Dlatego nie możemy być podobni do diabła, który wie wszystko, zna doskonale Jezusa ale w Niego nie wierzy, nie ma wiary... Jeśli nie ma w nas wiary wtedy będzie rosła w nas znieczulica względem zabijania nienarodzonych czy chorych, będzie wzrastało w nas poczucie osamotnienia, czy odchodzenia, wtedy nasze serca nie będą nic czuły na widniejące witryny dzisiejszych stron internetowych. Nic nie czujemy, bo nie utożsamiamy się z Jezusem, gdyż nie ma w nas wiary...

Paschalna Liturgia słowa jest niesamowitą kontynuacją owej ciszy, milczenia Boga w grobie, który teraz wypowiada swoje słowo - stwarzające na nowo człowieka i całą rzeczywistość. Kolejność czytań ukazuje tę dynamikę. Bóg najpierw wypowiada Słowo stwarzające świat, Słowo, które najpierw uwalnia Izaaka od śmierci, a potem uwalnia naród wybrany z niewoli egipskiej, Słowo które gwarantuje trwałość przymierza, jego odnowienie, Słowo, które stwarza w nas nowe serce i nowego ducha aż po Słowo, które Bóg Ojciec posłał na świat, Słowo Odwieczne - Jezusa Chrystusa, który poprzez całkowite wydanie się, uniżenie, śmierć a potem chwalebne zmartwychwstanie odnawia wszystko, obdarowuje nowym życiem, dźwiga upadłą naturę człowieka. W Jezusie Chrystusie jesteśmy stwarzani na nowo, uwalniani od śmierci i niewoli grzechu, w Nim jesteśmy w trwałym przymierzu z Bogiem, On posyła nam Ducha Świętego, który zamienia nasze serca kamienne na serca z ciała, który odnawia naszego ducha, abyśmy byli pełni wiary w nasze nieustanne powstawanie z martwych.

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

Zdjęcia: Grażyna Padowska

 

 

 
< Prev   Next >