Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown PA Print E-mail

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown PA Głównym uroczystościom ku czci Matki Bożej Częstochowskiej 28 sierpnia 2011 r., na wzgórzach Bacon Hill w Amerykańskiej Częstochowie przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Szczepan Wesoły. Msza Św. o godz. 12:30 i Nieszpory pod przewodnictwem dostojnego gościa z Rymu, zgromadziły zakonników paulińskich oraz kilkunastoosobową grupę Polaków.

Ks. abp Szczepan Wesoły święcenia kapłańskie otrzymał 28 października 1956 r. w Rzymie z rąk kardynała Valeria Valeriego. 11 grudnia 1968 r. przyjął sakrę biskupią w prywatnej kaplicy kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej i biskup tytularny Dragona. Stale rezyduje w Rzymie, w latach 1980–2003 pełnił funkcję delegata Prymasa Polski i koordynatora duszpasterstwa emigracyjnego. Członek Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Do 29 czerwca 2007 rektor polskiego kościoła św. Stanisława BM w Rzymie. Redaktor kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranicą”. Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. 7 lutego 1994 r. został mianowany arcybiskupem ad personam. Sekretarz Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego, członek Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

Większość pielgrzymów i grup zorganizowanych, które miały przybyć do Duchowej Stolicy Polonii, ze względu na huragan Irene (Irene był huraganem trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira–Simsona, wiatr osiągał prędkość przeszło 160 km/godz.), odwołało swój przyjazd.
Amerykańska Częstochowa - Duchowa Stolica Polonii jest centrum religijnym dla wszystkich Polaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz rzeszy pielgrzymów przybywających do Sanktuarium. W świadomości odwiedzających to miejsce jest także ostoją polskości i konfesjonałem wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wielka rzesza rodaków z bardzo odległych stron przybywa na tradycyjne nabożeństwa, takie jak: Pasterka, Rezurekcja, Uroczystość Królowej Polski, Dzień Matki, Zjazd Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Procesja Bożego Ciała na zewnątrz świątyni do 4 ołtarzy, Odpust św. Anny, Dzień Chorych, Piesza Pielgrzymka z Great Meadows, Filadelfii i Trenton (w liczbie około 3,5 tysiąca), Dzień Żołnierza, Odpust Matki Bożej Częstochowskiej, Pielgrzymka Związku Polek w Ameryce oraz Polskiego Apostolatu. Na szczególną uwagę zasługuje procesja różańcowa odbywająca się każdego roku 7-go październka, która gromadzi okolo 3 tysięcy wiernych. Różaniec odmawiany jest w 20 językach świata na zewnątrz Sanktuarium. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny gromadzą największą liczbę pielgrzymów. W tym roku było około 4 tysięcy wiernych. W Dzień Zaduszny odbywa się tradycyjna procesja na cmentarz. W każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywają się czuwania nocne; rozpoczynające się Apelem Jasnogórskim o godz. 9-ej wieczorem, następnie różaniec, konferencja, o północy Msza święta i zakończenie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 2-ej w nocy. Od czterech lat działa grupa adorująca Najświętszy Sakrament - tzw. Adoracja wieczysta. Codziennie po Mszy św. o godz. 11:30 odmawiamy różaniec św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. O godzinie 3:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie adoracji o godz. 5:00 z błogosławieństwem. W tym roku rozpoczęliśmy Dni Fatimskie 13 dnia każdego miesiąca od maja do października.

 

 
< Prev   Next >