Subscribe our Newsletters

Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Podziekowania
Grzech - mój skarb...?! Print E-mail

Nieraz jesteśmy smutni, przygnębieni, nie potrafimy się szczerze uśmiechnąć, cieszyć. To znak, że nadal o własnych siłach próbujemy wieść życie, że jeszcze iluzja samowystarczalności nam rysuje drogi, że jeszcze nie poznaliśmy Zmartwychwstałego i nie przylgnęliśmy do Niego całym sercem. Potrzeba wciąż na nowo odkrywać Zmartwychwstałego, obecnego w Kościele jako wspólnocie świętych i grzeszników, męczenników i upadających. Trzeba odkryć na nowo niezwykłą obecność Zmartwychwstałego w Eucharystii i jej moc. Ktoś po spotkaniu Odnowy w Duchu Świętym zwierzył się: „Kiedy pomyśli się, że tak blisko człowieka jest Bóg, to aż ciarki przechodzą"...

Miłość naszego Pana do uczniów zdumiewa rozmiarem troski. Jego słowa niosą pociechę i zapewnienie o wypełnieniu ich opuszczonych serc Pocieszycielem, Duchem Świętym. Niedługi będzie czas ich opuszczenia. Ci, którzy zaufali Panu, nigdy nie czują się sierotami. Nigdy nie doznają osamotnienia. Nie cierpią na depresję. Nie są przerażeni brakiem kogoś, kto by ich kochał. Nie zostawił ich sierotami, ponieważ oni nie „osierocili" Jego przykazań. Nie wolno pominąć tej wyjątkowej troski uczniów o przykazania, które przecież nie są miłymi pochlebstwami dla naszej pychy.

Read more...
 
"Niebo" mojego życia... Print E-mail

Wniebowstąpienie PańskieKażdy z nas kiedyś w życiu wpatrywał się w niebo. Może, myśląc o niebie, próbowaliśmy sobie wyobrazić jak tam jest. Może myśleliśmy, kogo tam będziemy mogli zobaczyć, kogo spotkać. Mimo iż mówienie o Bogu nie jest popularne, to jednak temat nieba jest wciąż żywy. Tworzy się filmy i piosenki o niebie, albo o istotach niebieskich. Czyżby to było przejawem jakiejś niezwykłej tęsknoty...?

Dziś w liturgii święto Wniebowstąpienia i znowu wpatrujemy się w niebo, bo wiemy, że to jest nasz cel. Jezus w 40 dni po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. On wprowadził naszą ludzką naturę do niebieskiej chwały. Dzisiejsza uroczystość, nie jest pamiątką zmiany przestrzennej Jezusa, ale wskazaniem celu naszej drogi, jeśli kroczymy z Jezusem, ze Zmartwychwstałym. To także nasze święto...?

Read more...
 
Modlić się jak Jezus... Print E-mail

Ojcze Jeśli to możliwe oddal ode mnie ten kielich, lecz nie moja a twoja Wola niech się stanieAtmosfera Ostatniej Wieczerzy była niezwykle dramatyczna: modlitwa arcykapłańska Jezusa, umywanie nóg Apostołom, zapowiedź zdrady, mowa pożegnalna. To wszystko wykraczało poza ludzkie kategorie poznania i działania. Apostołowie - za łaską Bożą - zdawali się rozumieć, że spożywając Chleb i Wino, które stały się Ciałem i Krwią, uczestniczą w sposób niezwykły w życiu i śmierci Jezusa, a równocześnie wyrażają zgodę, aby podjąć taki sposób życia, który był Jego udziałem - życia oddanego Ojcu i ofiarowanego za ludzi. Tajemnica Wieczernika sięga dalej: w nim Jezus Zmartwychwstały będzie wielokrotnie spotykał się ze swoimi uczniami. Wybranie tego miejsca będzie - z woli samego Chrystusa - zadaniem, aby to Wydarzenie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania uobecniać „aż do skończenia świata". W każdym pokoleniu - począwszy od Apostołów - Jezus uczy nas tajemnicy zjednoczenia człowieka z Bogiem. Podstawowym wymiarem tej tajemnicy jest uświadomienie sobie obecności, bliskości i miłości Boga, który jest Ojcem. Odpowiedź człowieka ma się wyrażać w ufnym poddaniu się tej miłości.

Read more...
 
Czas otworzyć zabarykadowane drzwi naszych serc... Print E-mail

Zesłanie Ducha ŚwiętegoDuch przychodzi, gdy wydaje się, że tracimy Jezusa. Duch Święty przyszedł do uczniów wtedy, gdy Jezus miał za sobą Golgotę i gdy wstąpił do nieba. Uczniom pozostała już tylko modlitwa. Kiedy po raz pierwszy stracili Go z oczu i został pochowany w grobie, została im świadomość beznadziejności. Byli przerażeni i ścigani. Drzwi były zamknięte z lęku przed ludźmi, przed represjami. Zamknięte drzwi to wymowny obraz odcięcia się od wszystkich, zawiedzenia się na życiu, rezygnacji z wychodzenia innym na przeciw, wycofania. Gdy wojska wycofują się z frontu, wiadomo, że oznacza to klęskę. Wycofujemy się, gdy przeżyliśmy porażkę. Zamykamy drzwi, gdy chcemy uciec, bo wszyscy nas ranią i wszystko stało się pułapką budzącą naszą podejrzliwość. Zamknięte drzwi to zamknięty w sobie człowiek, który już nie wierzy w to, że cokolwiek w życiu mu się uda. W takich chwilach myślimy, że Bóg naprawdę umarł albo przestał się nami interesować, a my umarliśmy dla Niego albo nic dla Niego nie znaczymy.

Read more...
 
Living Stations of the Cross Print E-mail

Living Stations of the Cross On Friday, March 30th, 2012, at 3:00 PM the Czestochowa Youth Group assembled quietly in the Lower Church of the Shrine of Czestochowa. Three weeks of hard effort in practice were about to pay off. As Fr. Marek said the opening words, Luke Borrajo of the youth group shouldered his cross and Christ's cross, slipping easily into his role in the Living Stations of the Cross. The entire church followed the reverent members of the youth group around the perimeter of the church. As they walked, they meditated on the Passion and Death of Christ, brought alive through silent drama. The only noises were footsteps, weeping, and the somber, reverent prayers Father offered at each station, a profoundly moving experience for all who attended.

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Results 703 - 711 of 1896