Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

LivingCrownofMary
Fifth Sunday in Ordinary Time - February 9th, 2014 Print E-mail

Jesus teaching the disciplesThe Sunday Gospel, Mt 5:13-16

Jesus said to his disciples:
"You are the salt of the earth.
But if salt loses its taste, with what can it be seasoned?
It is no longer good for anything
but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world.
A city set on a mountain cannot be hidden.
Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;
it is set on a lampstand,
where it gives light to all in the house.
Just so, your light must shine before others,
that they may see your good deeds
and glorify your heavenly Father.”

 
V Niedziela Zwykła Print E-mail

 

 

 
Papież Franciszek wzywa do nawrócenia duszpasterskiego... Print E-mail

Papież FranciszekDrodzy Bracia w biskupstwie,

Pozdrawiam każdego z was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posługę.

Można powiedzieć, że spotykamy się w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji - jako kapłan, biskup i papież - dał nam świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Jedność pasterzy w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji w codziennym podążaniu drogami Pana. Nikt i nic niech nie wprowadza podziałów między wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, aby budować jedność i pokój zakorzenione w miłości braterskiej i by wszystkim dać tego podnoszący na duchu przykład. Z pewnością postawa taka będzie owocna i da waszemu wiernemu ludowi moc nadziei.

Read more...
 
"From Ocean to Ocean" Czestochowa Icon Visits Washington DC Print E-mail

From Ocean to Ocean Czestochowa Icon Visits Washington DCThe pilgrim icon of Our Lady of Czestochowa braved -10 degrees Celsius (14 degrees Farenheit) to participate in the 41st March for Life in Washington DC. The "From Ocean to Ocean Campaign in Defense of Life reached the shores of North America five months ago, and has already traveled 10,000 miles (16,000 kilometers) in an effort to recover a culture of life.

Members of the Knights of Malta and leaders of Human Life International escorted Our Lady, as did the international coordinators of the From Ocean to Ocean Campaign, Ewa and Lech Kowalewski. At the end of the March for Life, in front of the U.S. Supreme Court where the fateful 1973 decision legalizing abortion was made, a group of Polish-American young people spontaneously sang the Polish hymn "Black Madonna."

Read more...
 
Zakończył się pierwszy etap peregrynacji Ikony Częstochowskiej "Od Oceanu do Oceanu" Print E-mail

 

Zakończył się pierwszy etap peregrynacji Ikony Częstochowskiej Od Oceanu do Oceanu

 

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej "Od Oceanu do Oceanu" świadectwem wiary i zaangażowania w obronę cywilizacji życia i miłości w wymiarze międzynarodowym.

Zakończył się pierwszy etap peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu" z Matką Bożą przez świat w obronie życia. Trasa objęła 65 tys. km przez 24 kraje, 75 katedr, ok. 50 cerkwi prawosławnych, 73 sanktuaria (w tym Lourdes i Fatimę) oraz ok. 400 miejscowości przez Azję i Europę. Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej  spotkało ok. 4 miliony ludzi.  

Po raz pierwszy w historii Ikona Częstochowska przemierzyła trasę ze Wschodu na Zachód, od Władywostoku do Fatimy. Ze Wschodu, który po okresie przymusowej ateizacji i prześladowań, szuka wiary - na Zachód Europy, gdzie obecnie wielu ludzi wiarę traci.

Read more...
 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Results 703 - 711 of 2393