Subscribe our Newsletters

Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Tak, my chrześcijanie takiego Króla mamy...! _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Jezus Chrystus - Pan mój i Bóg mójJezus tylko odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Chcesz znać prawdę, czy tylko cytujesz oskarżenia innych? Jezus zna doskonale prawdziwe intencje naszych serc, z jakimi  przychodzimy do Niego. Łatwo nam się sądzi Boga, innych... bo ten taki, tamta taka, a Bóg zabiera i nic nie chce mi dać...? Łatwo się sądzi...? A ty lubisz, jak inni Ciebie sądzą? Zwłaszcza gdy „sfabrykowane" dowody świadczą przeciw tobie...?

Zobacz, Jezus - Król odrzuca ziemskie sposoby walki ze swoimi przeciwnikami. Jego bezbronność wobec ludzkiej przemocy jest Jego osobistym wyborem płynącym z pragnienia wypełnienia woli Ojca. To właśnie tutaj w wypowiedzi Jezusa jest objawiona prawdziwa natura Jego królestwa. Jest nią PRAWDA, która  nie musi się bronić bo zawsze wygrywa, nawet poprzez tajemnicę biczowania, krzyżowania i umierania, gdyż zawsze wygrywa w tajemnicy powstawania z martwych rodząc nowe życie na wieki. Ta PRAWDA jest warunkiem wolności człowieka. Owa wolność jest wolnością od grzechu, od konieczności popełniania zła. Prawdę może poznać tylko ten, kto jest uczniem Jezusa, bowiem On sam jest Prawdą, On sam jest wypełnieniem przymierza człowieka z Bogiem.

_READ_MORE
 
I Sunday of Advent, December 2nd _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

I Sunday of AdventThe theme of waiting is found in each of the readings for this Sunday. When St. Paul wrote to the Christian Church in Corinth, there was an expectation that the Second Coming was imminent. Having rejoiced in the resurrection, the Christian community expected Jesus to return very shortly as he has promised. As the early Christians waited, they could easily become distracted, tend to lose heart and fail to once more trust in God.

Paul reminds them that the Lord will keep them steady and guiltless as they wait in hope. He encourages them to continue to trust in God and that God will provide for them during their waiting. The theme of waiting dominates the Gospel. Jesus encourages his followers to stay alert and awake as they wait for Christ to return.

_READ_MORE
 
Jedno słowo... dziękuję... _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Dziękuję...Dzisiaj kiedy w Stanach Zjednoczonych celebrujeme święto dziękczynienia należy zadać sobie pytanie: po co żyje człowiek? Obdarzony wielkim darem wolności, człowiek żyje po to, aby wybierać mądrość, a odrzucać głupotę. Chodzi o to, aby szedł drogą rozwagi. Aby nie poddawał się modnym opiniom na temat dobra i zła, lecz aby szukał prawdziwego dobra. Wbrew pozorom nie jest to łatwa i wygodna opcja. Ale tylko ona sprawia - jak głosi Mądrość Boża - że życie ludzkie jest warte tego, by je przeżyć. Człowiek mądry stara się szukać woli Boga, a nie własnej czy też tzw. opinii, która często terroryzuje ludzi bojaźliwych, pragnących się nikomu nie narażać. Na czym polega mądrość człowieka wiary? Na tym, że on wie, iż postępując zgodnie z wolą Bożą, odnajduje godne życie i prawdziwe szczęście.

Pierwsi chrześcijanie przez udział we Mszy Świętej i przyjmowanie Komunii Świętej pragnęli wyrazić Bogu swoją wdzięczność. Za co? Za powołanie do wiary. Za wyniesienie nas do godności tak wielkiej, że aż w głowie się może zakręcić: Jesteśmy przyjaciółmi samego Boga. Jesteśmy powołani do bycia razem z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym oraz Matką Bożą przez całą wieczność!

_READ_MORE
 
Rekolekcje dla Osób Rozwiedzionych _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

 

Rekolekcje dla rozwiedzionych

 

_READ_MORE
 
ARCHBISHOP CHAPUT'S WEEKLY COLUMN: THIS THANKSGIVING: REKINDLING THE FIRE OF HOLINESS _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

HAPPY THANKSGIVING

The Church has many good reasons why people should believe in God, believe in Jesus Christ and believe in the beauty and urgency of her own mission.  But she has only one irrefutable argument for the truth of what she teaches - the personal example of her saints.

Over this Thanksgiving weekend, or sometime during Advent, I have a homework assignment for you.  I want you to rent or buy or borrow a copy of the 1966 film about Sir Thomas More, A Man for All Seasons.  I want you to watch it with your family.  Here's why.  More was one of the most distinguished scholars of his time, a brilliant lawyer, a gifted diplomat and a skilled political leader.  Jonathan Swift, the great Anglo-Irish writer, once described him as the "person of the greatest virtue this kingdom (of England) ever produced." 

Above all, Thomas More was a man of profound Catholic faith and practice.  He lived what he claimed to believe.  He had his priorities in right order.  He was a husband and a father first; a man who - in the words of Robert Bolt, the author of the original play and the 1966 film - "adored, and was adored, by his own large family."

_READ_MORE
 
<< _PN_START < _PN_PREVIOUS 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 _PN_NEXT > _PN_END >>

_PN_RESULTS 703 - 711 _PN_OF 1997