Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Fatima Day - Dzień Fatimski Print E-mail

Fatima Day at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa

 

We invite you to come and pray with us for peace in the World! 

Join us on the 13th of every month
from May to October at 7:00 PM


Holy Mass
Candlelight procession
Holy Rosary

(recited in different languages)
Act of Reparation to the Immaculate Heart of Mary

Your prayers and presence are needed!!!

THE NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA
654 Ferry Road, Doylestown, PA   (215) 345-0600 

  Click here to view the flyer...

 

Read more...
 
Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia każdego z nas... Print E-mail

Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia każdego z nas...1. «Wysławiam Cię, Ojcze, (...) że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom» (Mt 11, 25).

Drodzy Bracia i Siostry, tymi słowami Jezus wysławia zamysły niebieskiego Ojca; wie, że nikt nie może przyjść do Niego, jeśli go nie pociągnie Ojciec (por. J 6, 44), i dlatego wielbi Go za ten zamysł i po synowsku go przyjmuje: «Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie» (Mt 11, 26). Zechciałeś otworzyć królestwo maluczkim.

Na mocy Bożego zamysłu zstąpiła z nieba na ziemię, poszukując maluczkich wybranych przez Ojca, «Niewiasta obleczona w słońce» (Ap 12, 1). Przemawia do nich matczynym głosem i sercem: wzywa ich, aby złożyli samych siebie w ofierze zadośćuczynienia, sama zaś obiecuje doprowadzić ich bezpiecznie do Boga. Z Jej macierzyńskich dłoni promieniuje światłość, która przenika ich do głębi, tak że czują się zanurzeni w Bogu, niczym człowiek, który - jak sami powiedzą - przegląda się w lustrze.

Franciszek, jeden z trojga wybranych, opowiadał później: «Płonęliśmy w tej światłości, którą jest Bóg, ale nie spalaliśmy się. Jaki jest Bóg? Nie można tego powiedzieć. Tego naprawdę ludzie nigdy nie mogą powiedzieć». Bóg: światłość, która płonie, ale nie spala. Tego samego doświadczył Mojżesz, gdy ujrzał Boga w krzewie gorejącym; Bóg powiedział mu wtedy, że boleje nad zniewoleniem swojego ludu i postanowił go wyzwolić za pośrednictwem Mojżesza: «Ja będę z tobą» (por. Wj 3, 2-12). Ci, którzy przyjmują tę obecność, stają się przybytkiem, a w konsekwencji «krzewem gorejącym» Najwyższego.

Read more...
 
W miłości Ducha Świętego startujemy na nowo... Print E-mail

Przyjdź Duchu Święty!Papież Franciszek napisał jeszcze jako kardynał w jednym ze swoich apostolskich listów takie słowa: „Stopniowo przyzwyczajamy się, słuchając i oglądając środki przekazu, do czarnego obrazu współczesnego społeczeństwa, przedstawianego w mediach z niemal przewrotną uciechą. Przyzwyczajamy się także do odczuwania tego obrazu wokół nas i na własnej skórze. Dramat jest na ulicy, w dzielnicy, w naszym domu i - również - w naszym sercu. Żyjemy w zetknięciu z przemocą, która zabija, która niszczy rodziny, przynosi wojny i konflikty w tylu krajach świata. Żyjemy w zetknięciu z zazdrością, nienawiścią, brakiem duchowości w naszych sercach. Cierpienie niewinnych i pragnących pokoju nie przestaje nas policzkować; pogarda dla praw najsłabszych osób i ludów nie jest wcale od nas taka odległa; imperium pieniądza ze swoimi demonicznymi skutkami, takimi jak narkotyki, korupcja, handel ludźmi - nawet dziećmi - połączone z nędzą materialną i moralną, stały się monetą obiegową. Zalewa nas wszystkich egoizm, objawiający się nowotworowymi przerzutami w naszych rodzinach. Pułapka niemocy skłania nas do myśli: Czy jest sens próbować zmienić to wszystko? Czy możemy coś zrobić w tej sytuacji? Czy warto próbować, skoro świat trwa w swoim karnawałowym tańcu, zakrywając na chwilę wszystkie te problemy?

Read more...
 
W miłości Trójcy Przenajświętszej budujmy nasze rodziny... Print E-mail

Trójca Przenajświętsza Dzisiejsza Uroczytość Trójcy Przenajświętszej ukazuje nam „życie wewnętrzne Boga", życie, które jest w Bogu, który daje się nam poznać nie jako niedostępny Absolut, ale Wspólnota Miłości Osób boskich. Dlaczego świat potrzebuje Miłości Boga? Jakie jest znaczenie prawdy o Trójcy dla człowieka? Zasadnicze. Bóg jest wspólnotą Osób zjednoczonych miłością. Każda z tych Osób jest jedyna, niepowtarzalna. Jednocześnie jest sobą dzięki relacji z drugą Osobą. We wnętrzu Boga trwa nieustanna wymiana życia, dialog, spotkanie. Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie Boskich Osób, to stąd wniosek: człowiek staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje z innymi, dla innych, a nie wbrew czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta niepowtarzalność każdej z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim. Centrum mojego życia nie jest we mnie, jest poza mną. Zatem z tajemnicy Trójcy Świętej płynie proste przesłanie: kochaj! Buduj więzy z innymi, cierpliwie pielęgnuj komunię osób w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele. Przestań liczyć tylko na siebie, bo wtedy budujesz twierdzę samotności i niszczącego egoizmu... nowotworu, który pokonał już tak wielu...

Read more...
 
EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM MIŁOŚCI I POKOJU Print E-mail

Panie Jezu Chryste, bądź dla nas źródłem życia, miłości i pokoju. AmenUroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia. W tym dniu chrześcijański lud gromadzi się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować eucharystyczne misterium, pamiątkę ofiary Chrystusa, który wszystkim ludziom przyniósł zbawienie i pokój. «Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój» (Pwt 8, 2). «Pamiętaj!» Aby zaznawać pokoju, który jest syntezą wszelkich dóbr obiecanych przez Boga, trzeba nade wszystko nie zapominać, ale wyciągać wnioski z doświadczeń przeszłości. Nawet z błędów można czerpać pożyteczne pouczenia, aby lepiej kierować swoim postępowaniem. Czyż patrząc na nasz wiek, nie możemy nie przywołać w pamięci straszliwych doświadczeń, jakich zaznała ludzkość? Nie wolno nam zapomnieć, przeciwnie - musimy pamiętać. Dopomóż nam, Boże, nasz Ojcze, wyciągnąć właściwe wnioski z przeszłości naszej własnej i tych, którzy nas poprzedzili! Historia mówi nam o nieustannych dążeniach do pokoju, ale także o wielokrotnych niepowodzeniach, które ludzkość musiała opłacić krwią i łzami.

Read more...
 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Results 703 - 711 of 2195