relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) Print E-mail

 

 

 
Papież Franciszek na Boże Ciało... Print E-mail

Papież FranciszekNie pieniądz, sukces, próżność, władza czy pycha, lecz Eucharystia jest pokarmem, który nas naprawdę posila i zaspokaja, a jej istotą jest miłość - mówił o tym papież Franciszek podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała.

Papieska homilia:

„Pan, Bóg twój (...) żywił cię manną, której nie znałeś" (Pwt 8, 2-3).

Te słowa Mojżesza odnoszą się do historii Izraela, którego Bóg wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli i przez czterdzieści lat prowadził na pustyni do Ziemi Obiecanej. Naród wybrany, dotarłszy tam osiągnął pewną autonomię, pewien dobrobyt i groziło mu zapomnienie o smutnych wydarzeniach z przeszłości. Zostało ono przezwyciężone dzięki interwencji Boga i Jego nieskończonej dobroci. Tak więc Pismo Święte zachęca do pamięci, do upamiętniania całej drogi przebytej na pustyni, w czasie głodu i zniechęcenia. Mojżesz zachęca, by powrócić do tego, co istotne, do doświadczenia całkowitej zależności od Boga, kiedy przeżycie powierzono w Jego ręce, by człowiek zrozumiał, że „żyje nie samym tylko chlebem, ale żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana" (por. Pwt 8,3).

Człowiek oprócz głodu fizycznego nosi w sobie inny głód, taki głód, którego nie można zaspokoić zwykłym chlebem. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności. Zaś znak manny - podobnie jak całe doświadczenie wyjścia [z Egiptu] - zawierał w sobie także ten wymiar: był zapowiedzią pokarmu zaspokajającego ten głęboki głód, który jest w człowieku. Jezus daje nam ten pokarm, a wręcz to On sam jest chlebem żywym, który daje życie światu (por. J 6,51). Jego ciało jest prawdziwym pokarmem pod postacią chleba; Jego krew jest prawdziwym napojem pod postacią wina. Nie jest to zwykły pokarm, którym można by nasycić nasze ciała, jak manna; Ciało Chrystusa jest chlebem czasów ostatecznych, który może dać życie i to życie wieczne, ponieważ istotą tego chleba jest miłość.

Read more...
 
When 'God is love' has a human face... Print E-mail

 Corpus Christi

This week the Church leads us from one great solemnity, Trinity Sunday last weekend, to another, Corpus Christi Sunday, on June 22.  Both feasts teach us something beautiful about the God we profess and the life he invites us to lead.

Like Jews and Muslims, Christians believe that God is one.  There is no other god but God, who made all things from nothing; who is infinitely greater than and different from us; and who is utterly independent of his creation.  When we call God holy we mean what the Latin word sanctus or the Hebrew word kadosh means - God is "other than" us, and our human understanding, unaided by God himself, can never fully grasp his essence.

But Christians also believe that God speaks to us through Scripture and the wisdom of the Church, and that the words from the First Letter of John - "God is love" (4:8,16) - are quite literally true.  God's nature, his "oneness," is a communion of love among Father, Son and Holy Spirit; one God in three divine persons, whose love creates and sustains all things.  Thus, while the nature of God is a mystery, it's not an entirely foreign one:  Every loving human family - the unity of father, mother and child - reflects, in a small and partial way, the nature of God himself.

Read more...
 
Papież Franciszek: Kościół znakiem miłości Boga wobec ludzi... Print E-mail

 

Papież Franciszek

O Kościele, otwartym na całą ludzkość, który ma być dla niej błogosławieństwem, znakiem miłości Boga mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Równocześnie Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez poświęconych właśnie Kościołowi.

Na placu św. Piotra słów papieża wysłuchało około 50 tys. osób. Wcześniej w auli Pawła VI Franciszek spotkał się z chorymi.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś zaczynam cykl katechez o Kościele. Trochę to tak, jakby syn mówił o swej matce, o swojej rodzinie. Mówienie o Kościele jest opowiadaniem o naszej matce, o naszej rodzinie. Rzeczywiście, Kościół nie jest jakąś instytucją, która miałaby cel sama w sobie czy też stowarzyszeniem prywatnym lub jakąś organizacją pozarządową. Tym bardziej nie można ograniczać spojrzenia jedynie do duchownych lub Watykanu ... Wszyscy jesteśmy Kościołem. O kim mówisz? O księżach? Księża są częścią Kościoła, ale my wszyscy jesteśmy Kościołem. Nie wolno go ograniczać do kapłanów, biskupów, do Watykanu. Wszyscy jesteśmy rodziną, mamy wspólną matkę. Kościół jest czymś znacznie szerszym, otwierającym się na całą ludzkość, nie zrodził się w laboratorium, nagle, znikąd. Chociaż został założony przez Jezusa, to jest on ludem, mającym za sobą długą historię oraz przygotowanie, które zaczęło się znacznie wcześniej niż przyjście Chrystusa na ziemię.

Read more...
 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Results 703 - 711 of 2540