Subscribe our Newsletters

Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Facebook
Św. Anno - Babciu Jezusa Chrystusa... Print E-mail

Ołtarz św. Anny w Amerykańskiej CzęstochowieEwangelie nie przekazały nam o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję. I tak... Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Św. Anna jest patronką kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.

Read more...
 
Być w gronie "12"... Print E-mail

Jezus błogosławi i posyła ApostołówCzłowiek, który patrzy na rzeczywistość Kościoła obserwując miliony katolików ze wszystkich prawie krajów świata, może odnieść wrażenie, że chrześcijaństwo jest jakimś fenomenem przez ludzkość zastanym, że jest oczywistym i naturalnym składnikiem kultury globalnej. To "zebranie" było oczywiście raczej "wybraniem", chociaż ani konkursu świadectw, ani egzaminów wstępnych nie było. Wybrał tych, "których sam chciał", ale tylko spośród tych, którzy byli gotowi pójść za Nim. Oczywiście, że Chrystusowi zależało na najlepszych. Trafił Mu się nawet taki idealny kandydat: młody, zdolny, porządny (zachowywał wszystkie przykazania), materialnie niezależny i do tego pragnący być doskonałym. I do niego powiedział Chrystus sakramentalne "Pójdź za mną!". Ale ten właśnie nie poszedł. Miał bowiem "wiele posiadłości". Za wiele, aby to porzucić. Bóg zna nas, zna nasze historie życia i zaprasza... Bo zobacz, było ich na początku tylko dwunastu. Lecz dzięki ich posłudze już w ciągu pierwszych kilkudziesięciu lat cały Basen Morza Śródziemnego usłyszał radosną nowinę o zbawieniu dokonanym w Chrystusie i zaczynał jednoczyć się "w Chrystusie jako Głowie". Oto fenomen Dwunastu, którzy poddali się mocy Ducha Świętego.

Read more...
 
Św. Krzysztofie - patronie kierowców... Print E-mail

Św. Krzysztofie - patronie kierowców, módl się za nami...Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.

Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym, który wyróżniał się niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął Chrzest św. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat".

Read more...
 
To jest to - wakacje z Jezusem... Print E-mail

Pan Jezus mówi do uczniów, by po trudzie głoszenia Ewangelii, odpoczęli i nabrali sił do dalszej pracyMamy czas wakacji i po raz kolejny człowiek przekonuje się, że pewne prawdy, które wydają się znane, należy sobie przypominać i głosić ustawicznie, bo samo życie spycha je na bok. Jedną z takich prawd jest sprawa jedności Boga, człowieka i świata. Trzeba o niej przypominać zwłaszcza obecnie, kiedy rzeczywistość i "mozaika" spotkań wakacyjnych często odrywana jest od prawd religijnych i nie ukazuje relacji człowieka z Bogiem. Zobacz, o ile do refleksji nad naszym stanem cielesnym zmusza nas zmęczenie pracą, pragnienie, głód, ból czy choroba - to są w naszym świecie ludzie, którzy nie chcą czynić refleksji nad swoim stanem duchowym, moralnym i "uciekają od siebie", rzucając się w wir wakacyjnych przygód... Dlatego MY - chrześcijanie - a więc ktoś związany z Jezusem, słuchając Go i idąc za Nim, powinien być człowiekiem głębokiej i odważnej refleksji nad kierunkiem i celem swojego życia. Dlatego w sposób szczególny to Słowo dzisiejszej Ewangelii jest dla każdego z nas...

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Apostoł to znaczy wysłannik, ten, który jest posłany. Stanowi imię-funkcję, która określa jego tożsamość. Uczniowie Jezusa mają tworzyć wspólnotę, która formułuje się w określonym celu. W dzisiejszej Ewangelii widzimy jak uczniowie wracają do swojego Nauczyciela po pierwszym misyjnym posłaniu i dzielą się swoimi przeżyciami. Każda wakacyjna wyprawa, kolejny urlop to czas naszej ewangelicznej przygody, a nie odpoczynku od Boga. Wakacje to nie odpoczynek od Jezusa, niedzielnej Mszy Świętej, czy modlitwy...!

Read more...
 
Kochać jak w Bogu i z Bogiem... Print E-mail

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZAMiłość Ojca do świata (człowieka) skłoniła Go do „dania" światu Swego Syna, by go zbawił. Jest więc mowa o Ojcu i Synu, a gdzie szukać Trzeciej Osoby Boskiej? Duch Święty to uosobiona miłość między Ojcem i Synem. Ta Miłość ma zstąpić na świat według planu Ojca zrealizowanego przez Syna. Pięknie dzisiejsza perykopa ukazuje „życie wewnętrzne Boga", życie, które jest w Bogu, który daje się nam poznać nie jako niedostępny Absolut, ale Wspólnota Miłości Osób Boskich. Dlaczego świat potrzebuje Miłości Boga? Jakie jest znaczenie prawdy o Trójcy dla człowieka? Zasadnicze. Bóg jest wspólnotą Osób zjednoczonych miłością. Każda z tych Osób jest jedyna, niepowtarzalna. Jednocześnie jest sobą dzięki relacji z drugą Osobą. We wnętrzu Boga trwa nieustanna wymiana życia, dialog, spotkanie. Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie Boskich Osób, to stąd wniosek: człowiek staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje z innymi, dla innych, a nie wbrew czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta niepowtarzalność każdej z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim. Centrum mojego życia nie jest we mnie, jest poza mną.

Z tajemnicy Trójcy Świętej płynie proste przesłanie: kochaj! Buduj więzy z innymi, cierpliwie pielęgnuj komunię osób w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele. Przestań liczyć tylko na siebie, bo wtedy budujesz twierdzę samotności i niszczącego egoizmu.

Read more...
 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Results 703 - 711 of 1923