Subscribe our Newsletters

Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
V Niedziela Wielkiego Postu _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieńFaryzeusze postawili kobietę cudzołożną na środku placu. Joseph Marie Verlinde porównuje tę kobietę do drzewa w Ogrodzie Rajskim, które kusiło naszych prarodziców. Podobnie jak drzewo dla Adama i Ewy, kobieta cudzołożna stanowiła wielką pokusę dla faryzeuszów. Chcieli zerwać ten owoc, ale tzw. dobra opinia pośród społeczeństwa nie pozwalała im wejść w ten grzech. Pragnienie grzechu było tak silne, że śledzili kobietę nawet w nocy. Cała scena rozegrała się rano, a faryzeusze zamiast być w świątyni z Bogiem, sercem i ciałem byli przy kobiecie cudzołożnej, która była w centrum ich życia, podobnie jak drzewo rajskie.

 
Palm Sunday of the Lord's Passion _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Palm Sunday of the Lord's PassionPalm Sunday of the Lord's Passion (the full name), the first Sunday of Holy Week within the Lenten Season, commemorates Jesus' triumphal entry into Jerusalem preceding his passion. As he entered, the people of Jerusalem recognized Jesus as their king, saying "Hosanna to the Son of David; Blessed is he who comes in the name of the Lord!"

Traditionally in the Western Church the Palm Sunday service begins with the "blessing of the palms," where the palms used in the procession that follows are blessed. It is during this time that the story of Jesus' triumphal entry into Jerusalem is read. Then a procession into the church building follows. If there cannot be a procession from the outside of the church, a solemn entrance, taking place entirely within the church, may be done. The hymns and psalmody are related to Christ's office as King. Traditionally the Gloria Laus (i.e. All Glory Laud and Honor), written by Theodulf of Orleans, is sung. Many times the worship service contains a "preaching of the passion," where different events in the last days of Christ are read publicly within the Eucharistic service. In modern Catholic services, the priest and/or a combination of readers read aloud Matthew 26:14-27:66 (Year A), Mark 14:1-15:47 (Year B), or Luke 22:14-23:56 (Year C).

_READ_MORE
 
Rekolekcje Wielkopostne (po polsku) _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

 

Zapraszamy do Amerykańskiej Częstochowy na Rekolekcje Wielkopostne

 

 
IV Niedziela Wielkiego Postu _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Powrót syna marnotrawnegoNie wiemy dokładnie jak długo trwała rozłąka syna marnotrawnego z jego ojcem. Być może było to kilka tygodni, miesięcy, lat. Mimo to, ojciec ciągle wyglądał swojego syna. Z nieporównywalnie większym zaangażowaniem czekał na powrót syna niż syn na powrót do swojego rodzinnego domu.

Czasami zdaje się nam, że Bóg jest tak daleko, że nie pamięta o tych, których stworzył. Ale prawda jest taka, że to my jesteśmy daleko od Boga, i tylko od naszej skruchy zależy to, czy będziemy mieszkać w Domu Ojca już tutaj, na Ziemi.

 
Fourth Sunday of Lent _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

The Return of the Prodigal SonThe Parable of the Lost Son (Luke 15:11-3)

Jesus continued: "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them.

"Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything.

 "When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death! I will set out and go back to my father and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son; make me like one of your hired men.' So he got up and went to his father.

"But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him.

_READ_MORE
 
<< _PN_START < _PN_PREVIOUS 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 _PN_NEXT > _PN_END >>

_PN_RESULTS 1207 - 1215 _PN_OF 2057