Subscribe our Newsletters

Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Podziekowania
XIV Sunday in Ordinary Time Print E-mail

Jesus was amazed at their lack of faith “No prophet is without honor except in one’s native place, among one’s own kindred, and in one’s own house.” I would like to address this homily to mothers, fathers, brothers, sisters, aunts, uncles, cousins and in-laws. Are you open to the possibility of a prophet being “among your own kindred and in your own house?” Take a close look! Is your daughter, or cousin, or nephew uttering some prophetic words, doing some prophetic deeds? Or do you write that off as an impossibility without even trying to discern? Here are some biblical characteristics to look for to discover if a prophet is present. What he or she is saying will seem quite unusual, perhaps a bit abrasive and uncomfortable, but it will have about it an admirable strength and courage of conviction. The message will seem logical but out of place.

Read more...
 
Pycha oddala mnie od CIEBIE... Print E-mail

Jezus puka do drzwi Twojego serca Kiedy Jezus przybył do swojego rodzinnego miasta, to zapewne wielu mieszkańców Nazaretu przyglądało Mu się  z wielką uwagą. Nie był to już bowiem ten sam zwykły cieśla. Syn Maryi, którego znali od dzieciństwa. Przecież od wielu już miesięcy docierała do nich wieść, że ich krewny, kuzyn stał się sławnym Nauczycielem i cudotwórcą! Teraz na własne oczy ujrzeli, jak kroczy ulicami w otoczeniu swoich uczniów. A to oznaczało, że Jezus dla wielu stał się prawdziwym Mistrzem. Kiedy nastał szabat i Chrystus wygłosił w nazaretańskiej synagodze swoją naukę, mieszkańcy miasta zwrócili uwagę na głębię Jego słów, ale zaintrygowało ich coś innego. Pytali mianowicie: skąd On ma tę mądrość!? Przecież wychowywał się razem z nimi. W jaki sposób może On czynić cuda? Przecież to niemożliwe, by On naprawdę był kimś wielkim! Te pytania i opinie były wyrazem oczywistego dystansu i nieufności, z jaką przyjęli Jezusa mieszkańcy Nazaretu.

Read more...
 
XV Sunday in Ordinary Time Print E-mail

Jesus sends out his disciples Jesus called men, mostly fishermen, to be His disciples. In the Old Testament, God called Amos, a shepherd and vinedresser of sycamore, to be a prophet. It’s one of the simple, the humble, people who are called to be the servants of God. There is a sense of urgency as Christ sends his disciples out into the world two by two, to be missionaries. Travel light, He tells them, which is good advice for each of us who place such great value on possessions. The disciples preached the need of repentance, which was the message of John the Baptist. It is a message as valid today as it was in the time of Jesus, because without repentance there can be no salvation.

Read more...
 
Święty Tomasz Apostoł Print E-mail

Św. Tomasz wkłada rękę w bok Jezusa Tomasz, zwany także Didymos, "Bliźniak", należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2).

Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie też poniósł śmierć męczeńską w Kalamina w 67 r. Piszą o tym Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Sokrates, Pseudo-Doroteusz, św. Ambroży, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Paulin i św. Hieronim. Tak też podaje o nim Martyrologium Rzymskie. Pochowano go w Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w roku 1258 do Ortony w Italii.  

Read more...
 
Jezu dziękuję Ci za Twoją miłość... Print E-mail

Jezus posyła Apostołów Kochani Bóg wybrał nas i umiłował już przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem! Bóg pokochał nas, kiedy jeszcze nie istnieliśmy. Bóg pokochał mnie, ciebie, nas, zanim zaczęliśmy istnieć!

Zupełnie inaczej jest z miłością ludzką. Dziecko można i powinno się kochać już przed jego urodzeniem, ale tego oto dziecka nie da się kochać, kiedy go jeszcze nie ma. Kiedy dziecka jeszcze nie ma, małżonkowie mogą z góry wiedzieć, że będą je kochali, mogą z czułością wyobrażać sobie, że to będzie chłopczyk albo dziewczynka, mogą zastanawiać się, jaką będzie miało osobowość. Jednak tego oto dziecka kochać nie umieją tak po prostu, jak Bóg, gdyż go po prostu jeszcze nie ma! Jeden tylko Bóg ukochał każdego z nas już wówczas, kiedy nas jeszcze nie było. I zobacz swoją miłość do nas Bóg nie cofnął mimo tego, żeśmy Go zawiedli i staliśmy się grzesznikami. On jest wierny swojej miłości, nie zraził się do nas mimo tego, że staliśmy się niewdzięcznikami i dziećmi zbuntowanymi. Dał nam swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy i Jemu zawierzy, miał życie wieczne. I dlatego Ewangelia o tym, że Bóg nas wszystkich umiłował, powinna być głoszona wszystkim ludziom i wszystkim narodom.

Read more...
 
<< Start < Prev 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Next > End >>

Results 1207 - 1215 of 1880