Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Oddać wszystko...? Nie! Co mi wtedy zostanie...? Print E-mail

Uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, oddając wszystko na ofiarę.Papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est napisał, że „historia ludzkiego pielgrzymowania polega na fakcie, że człowiek żyjąc w wierności jedynemu Bogu, doświadcza siebie samego jako kochanego przez Boga i odkrywa radość w prawdzie, w sprawiedliwości - radość w Bogu, która staje się jego istotnym szczęściem". Zatem  pozbawić człowieka miłości oznacza więc pozbawić go wszelkiego sensu i odciąć go od źródeł prawdziwego życia... W takim duchu pochylmy się nad tym dzisiejszym Słowem!

I nauczając dalej mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Uczeni w Piśmie w doskonały sposób potrafili interpretować przepisy Tory jednak dalecy byli od ich przestrzegania. Prosty, ubogi lud postrzegał ich jako głosicieli i strażników woli Bożej. Wiele osób patrzyło na nich z zazdrością. Ewangelista mocno podkreśla, że charakteryzowała ich postawa egoizmu próżności i pychy. Ich miłością nie jest Bóg, lecz własna osoba. To często jak w naszym życiu, gdzie ważniejsza jest nasza wola, nasze JA, kiedy to gloryfikujemy wygodne nam prawa zasłaniając miłość... a gdy nas tak traktują to wtedy szukamy miłości, błagamy o miłosierdze prosząc o odroczenie prawa! Zobacz, ich chciwość i hipokryzja spotykają się z surowym osądem Jezusa. Nie można bowiem w imię materialnego zysku wykorzystywać swego autorytetu jako głosicieli woli Bożej i manifestować swą fałszywą pobożność.

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. W czasach Jezusa w świątyni jerozolimskiej przed skarbcem znajdowało się trzynaście skarbon na ofiary. Miejsce to było dostępne dla wszystkich. Natomiast trzynasta skarbona służyła do składania ofiar spontanicznych i bez intencji.

 

Read more...
 
Garage Sale Print E-mail

 

Garage Sale

 

 
Jak kochać, gdy tyle ran w sercu...? Print E-mail

Jezus do końca nas umiłował, por.  (J 13,1)Na wstępie przywołajmy słowa ks. Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".  Kochać - jak to łatwo powiedzieć..., jak to łatwo napisać, jak to łatwo wyśpiewać. Ale jakże trudno po prostu kochać... zwłaszcza gdy już tyle razy nas okłamano, oszukano, zdradzono, wyśmiano, zakrzyczano, odrzucono, zniszczono, wykorzystano i wyrzucono!  

Do miłowania nikogo nie można zmusić, czy nawet zobowiązać. Miłość potrzebuje impulsu, Bożej iskry, która wznieci ogień miłości, zarówno ten w kierunku Boga jak i drugiego człowieka! Trzeba wpierw dostrzec piękno Boga, aby móc nim się zachwycić i pokochać. Trzeba też umieć dostrzec piękno człowieczeństwa, ażeby miłować bliźniego.

Św. Franciszek z Asyżu podróżował pewnego razu z człowiekiem, który w trakcie rozmowy skarżył się Franciszkowi, że bardzo trudno jest mu miłować Pana Boga. W czasie ich dalszej wspólnej wędrówki napotkali na drodze żebraka, który był ślepy i sparaliżowany, św. Franciszek zapytał tego żebraka: "Powiedz mi, czy ty byś mnie kochał, gdybym przywrócił ci wzrok i sprawił, że mógłbyś normalnie chodzić?"
Read more...
 
Z życia do Życia ...na zawsze... Print E-mail

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...W naszej wędrówce przez ziemię podziwiamy wspaniałe dzieła Stwórcy. Spotykamy się z człowiekiem, koroną wszystkich stworzeń. Patrzymy na dzieci i starców, dotykamy kołysek i grobów. Jesteśmy świadkami narodzin i umierania, miłości i śmierci. Dlatego z głębokim zamyśleniem stajemy w listopadowych dniach na cmentarzach. Pytanie o sens śmierci jest pytaniem o sens życia... bo zobacz, życie jest pełne sukcesu i klęsk, dlatego nieraz przestaje cieszyć. Jak często posługując chorym, cierpiącym, umierającym widzę gest wyciagnietej ręki i słyszę słowa: „Wiesz, chciałabym/chciałabym jeszcze pożyć".  Za tym „chciałabym, chciałabym  pożyć" kryje się odwieczna tęsknota człowieka za życiem bez kresu. Dzień za dniem doświadczamy kruchości życia. Ile to trzeba, by przerwać jego nić? Choroba, wypadek. I to, co powinno trwać, kończy się. Właśnie: czy się kończy? Czy trwa dalej? Mówimy: zmartwychwstanie, niebo, życie wieczne. Mówimy o czymś, czego nie doświadczyliśmy. Wierzymy jednak, czekamy, mamy nadzieję...

Read more...
 
Każdy z nas może być święty... Print E-mail

1 listopada - Dzień Wszystkich ŚwiętychKalendarz Kościoła nazywa ten dzień Uroczystością Wszystkich Świętych. A święci - to ludzie, którzy żyli tak intensywnie, że śmierć otworzyła przed nimi pełnię istnienia. Ale zanim to nastąpiło...  przeszli przez ziemię.  Życie każdego człowieka jest dorastaniem do takiej pełni duchowego rozwoju, jaką zakreślił każdemu Bóg. A nie każdy jednakowo tą drogą podąża. Jedni wolniej, inni szybciej dorastają do miary Bożego daru. Niektórym ziemskiego życia braknie. Tych, którzy tę drogę przebyli, którzy pełnię ludzkiego rozwoju osiągnęli, którzy wedle naszego osądu zdobyli cel nieba i można ich postawić za wzór i przykład - nazywamy świętymi.

Święci przeszli przez ziemię wykorzystując w najwyższym stopniu czas, możliwości, zdolności. Współpracowali z łaską Boga. Otwarci na Jego natchnienia i wierni Jego woli. Nie trwonili ani sił, ani okazji, jakie daje Boża Opatrzność, jakie stwarza życie.

Read more...
 
<< Start < Prev 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Next > End >>

Results 1207 - 1215 of 2500