Subscribe our Newsletters

Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Podziekowania
50-lecie pierwszych ślubów zakonnych o. Hadriana Print E-mail

O. Hadrian Lizińczyk OSPPEW Amerykańskiej Częstochowie 21 sierpnia 2010 r., o. Hadrian Lizińczyk OSPPE, dziękował Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej za dar pierwszej profesji zakonnej, którą złożył 50 temu.  

Paulin przez profesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oddaje całe swoje życie na służbę Bogu, uwalniając się od głównych przeszkód na drodze doskonałej miłości (...) - Konstytucja Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Artykuł 7, §1.

W klasztorze nowicjackim, 21 sierpnia 1960 roku w Leśniowie, o. Hadrian złożył pierwszą Profesję zakonną ślubując Bogu czystość,  ubóstwo i posłuszeństwo. Te pierwsze śluby złożył na ręce ówczesnego przeora o. Januarego Stawiarskiego, dzięki dobroci Magistra o. Antoniego Sąkóla i pozytywnej aprobaty Ojca Generała Zakonu Paulinów Ludwika Nowaka (1957 - 1963).

„Pierwszy rok życia zakonnego - wchodzenia w tajniki życia zakonnego jest bardzo ważnym czasem, bo on zwykle nadaje charakter przyszłego życia w klerykacie na studiach a potem życia praktycznego w duszpasterstwie"- podkreśla o. Hadrian.

Read more...
 
Świadkowie miłości z Filadelfii na pielgrzymim szlaku Print E-mail

O. Michał Czyżewski OSPPE na pielgrzymim szlaku Na Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej do Amerykańskiej Częstochowy przybyła piesza pielgrzymka z Filadelfii, dnia 15 sierpnia 2010r.

Wkraczając na teren Amerykańskiej Częstochowy, pątnicy w swoich dłoniach trzymali żółte chusteczki, którymi pozdrawiali witające osoby. Każdy uczestnik pielgrzymki, przed obliczem Maryi oddał swoje prośby, dziękczynienia i intencje z którymi pielgrzymował. Uroczystej Eucharystii w sanktuarium, przewodniczył ks. Tadeusz Górka i o. Michał Czyżewski. Pątników po trudach pielgrzymki powitał Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia z Watykanu.

Była to już IX pielgrzymka, która wyruszyła z parafii św. Wojciecha z Filadelfii.  Pielgrzymi pokonali ponad 30 mil. Podczas pielgrzymki wierni mogli wysłuchać konferencji s. Anny, świeckiej misjonarki, która powiadała o Całunie Turyńskim. 

Większość pątników to Polacy mieszkający w Filadelfii, ale wśród pątników byli też m.in. Amerykanie i Hiszpanie.

 

 

Read more...
 
Wniebowzięta - Hetmanka Naszej Ojczyzny prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego Print E-mail

Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, 2010 „Potem ukazał się wielki znak na niebie:

Niewiasta obleczona w słońce

i księżyc pod jej stopami,

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu"

(Ap 12, 1).

 

 

Drodzy Ojcowie Paulini, Stróże Tego Sanktuarium,

Kapłani, Siostry i Bracia Zakonni,

Kombatanci, Pielgrzymi,

Siostry i Bracia zebrani w tym świętym miejscu by uczcić Matkę Wniebowziętą.

 

Miesiąc sierpień obfituje w święta i uroczystości maryjne, a także w liczne pielgrzymki do duchowej stolicy naszego kraju. Dla nas, Polaków, jest to miesiąc szczególnie bliski jak maj, ze względu na cześć, jaką oddajemy Maryi, Matce Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski.

To właśnie dzisiaj, serca milionów Polaków w kraju i za granicą łącza się duchowo z Jasnogórskim Sanktuarium, aby wraz z obecnymi tam pasterzami Kościoła pod przewodnictwem Księdza Prymasa i rzeszą pielgrzymów, we wspólnej modlitwie raz jeszcze powtórzyć głębokie w swej treści słowa: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!" Powtórzymy je także 26 sierpnia.

Read more...
 
Homilia wygłoszona dla Pieszej Pielgrzymki podczas Mszy świętej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

Ks. bp Wojciech Polak delegat Episkopatu Polski ds. Polonii Homilia ks. bp Wojciecha Polaka delegata  Episkopatu Polski  ds. Polonii została wygłoszona 8 sierpnia 2010 r. na Mszy św. z okazji przybycia Pieszej Pielgrzymki Polonii do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.


Szczęśliwy naród wybrany przez Pana (Ps 33)

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Kochani Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie!

Drodzy Kustosze Amerykańskiej Częstochowy, Ojcowie i Bracia Paulini,

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

Drodzy Pielgrzymi!

Po dniach pielgrzymowania stajemy razem na tym świętym miejscu, u stóp Matki i Królowej, w duchowej stolicy Polonii, w Amerykańskiej Częstochowie. Serca Wasze, Kochani Pielgrzymi, biją radością, że tutaj przed Maryją kończy się szlak Waszego pielgrzymowania. Kończy się więc podjęta przez Was wędrówka do sanktuarium, ale przecież nie kończy się wędrówka, którą nazywamy życiem. Ona nabiera może i tym razem jakiś nowych kształtów i sięga do korzeni nadziei, którą jest sam Bóg. Dlatego i my możemy powtórzyć za psalmistą: błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Jesteśmy bowiem, jako ludzie wierzący, ludem wybranym przez Pana. Jesteśmy, jako chrześcijanie, narodem pielgrzymującym na tej ziemi.

Read more...
 
Piesze pielgrzymowanie do Amerykańskiej Częstochowy Print E-mail

Pielgrzymi w drodze do Amerykańskiej Częstochowy 8 sierpnia 2010 r. do Amerykańskiej Częstochowy przybyły piesze pielgrzymki z Great Meadows i Trenton. W tym dniu uroczystej Eucharystii dla przybyłych pątników, przewodniczył ks. bp. Wojciech Polak delegat Episkopatu Polski  ds. Polonii.  

W homilii ks. bp. Wojciech Polak powiedział „Po dniach pielgrzymowania stajemy razem na tym świętym miejscu, u stóp Matki i Królowej, w duchowej stolicy Polonii, w Amerykańskiej Częstochowie. Serca Wasze, Kochani Pielgrzymi, biją radością, że tutaj przed Maryją kończy się szlak Waszego pielgrzymowania. Kończy się więc podjęta przez Was wędrówka do sanktuarium, ale przecież nie kończy się wędrówka, którą nazywamy życiem. Ona nabiera może i tym razem jakiś nowych kształtów i sięga do korzeni nadziei, którą jest sam Bóg".

„Dziś, tutaj, w duchowej stolicy Polonii, u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, wspólnie prosimy: Święta Maryjo, Matko Boża, Pani Jasnogórska, Ty, która na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie. Naucz nas  być świadkami miłości i naucz jak zło dobrem zwyciężać".

Read more...
 
<< Start < Prev 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Next > End >>

Results 1207 - 1215 of 2183