Subscribe our Newsletters

Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Konsekracja kościoła na Florydzie _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Konsekracja kościoła na Florydzie 30 stycznia 2010 r. bp Tomasz Wenski dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty w Summerfield, na słonecznej Florydzie w USA. W tej parafii Zakonnicy Paulińscy posługują już od pięciu lat. 

W sobotnie popołudnie Msza św. rozpoczęła się od procesji, w której wzięli udział: Jego Ekscelencja biskup Tomasz Wenski, 22 kapłanów, 6 diakonów, Rycerze Kolumba oraz służba liturgiczna. Przy śpiewie chóru parafialnego wszyscy weszli do nieoświetlonej świątyni, w której znajdowali się wzruszeni parafianie w oczekiwaniu na konsekrację. W pierwszej części biskup dokonał poświęcenia wiernych i ścian kościoła. Po liturgii słowa, ordynariusz Diecezji Orlando namaścił olejem ołtarz, następnie na ołtarzu zostało zapalone kadzidło, diakonii okadzili ściany świątyni i wiernych. Na zakończenie ceremonii konsekracji ołtarz uroczyście nakryto białym obrusem i przyozdobiono kwiatami. W liturgii uczestniczył m.in. O. Józef Olczak, Prowincjał Zakonu Paulinów w USA, O. Arnold Chrapkowski - Wikariusz Generalny z Jasnej Góry, Ojcowie i Bracia z Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Ameryki i Polski.

_READ_MORE
 
Światowy Dzień Chorego w Amerykańskiej Częstochowie _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Uroczystej liturgii przewodniczył Jego Ekselencja ks. bp Czesław Kozon z Kopenhagii Na wzgórzach Beacon Hill, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, uroczystej liturgii przewodniczył Jego Ekselencja ks. bp Czesław Kozon z Kopenhagi. 

Światowy Dzień Chorego, który jest obchodzony w tym dniu, zazwyczaj licznie gromadzi wiernych na Eucharystii w Amerykańskiej Częstochowie. Z okolicznych miejscowości przyjeżdżają osoby chore, cierpiące i potrzebujące wsparcia. Obfite opady śniegu, jakie miały miejsce tej zimy w USA, uniemożliwiły większości wiernym przybycie w tym dniu na wspólną modlitwę.

W intencji osób chorych i cierpiących o godz. 11:30 w Kaplicy Matki Bożej, Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Czesław Kozon ordynariusz kopenhaski. Jestem pierwszy raz w sanktuarium - mówi bp Czesław, cieszę się, że mogę być na tym świętym miejscu i modlić się w intencji osób chorych oraz udzielić im sakramentu namaszczenia świętymi olejami.

_READ_MORE
 
Orędzie Benedykta XVI na XVIII Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2010 r. _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Papież Benedykt XVIDrodzy bracia i siostry!

11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w bazylice watykańskiej obchodzony będzie XVIII Światowy Dzień Chorego. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wiąże się on z 25. rocznicą utworzenia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jest to dodatkowy motyw dziękowania Bogu za dotychczas przebytą drogę w dziedzinie duszpasterstwa służby zdrowia. Z serca pragnę, by taka okoliczność stanowiła okazję do bardziej wielkodusznego zapału apostolskiego w służbie chorym i tym, którzy się nimi opiekują.

Poprzez doroczny Światowy Dzień Chorego Kościół pragnie szeroko uwrażliwić wspólnotę kościelną odnośnie do wagi posługi duszpasterskiej w wielkim świecie służby zdrowia. Posługa ta stanowi integralną część jego misji, ponieważ wpisuje się w istotę zbawczej misji Chrystusa. On, Boski Lekarz „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10,38). Z tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania ludzkie cierpienie czerpie sens i pełnię światła. W liście apostolskim „Salvifici doloris” sługa Boży Jan Paweł II zawarł słowa rzucające światło na ten temat: „Cierpienie ludzkie – pisał Ojciec Święty – osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w całkowicie nowy wymiar i w nowy porządek: zostało związane z miłością... z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła, wyprowadzając poprzez cierpienie tak, jak najwyższe dobro Odkupienia świata zostało wyprowadzone z Krzyża Chrystusa i stale z niego bierze swój początek. Krzyż Chrystusa stał się źródłem, z którego biją strumienie wody żywej” (nr 18).

_READ_MORE
 
Walentynki w Polskiej Szkole _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Uczniowie kl. IV Szkoły Polskiej im. Matki Bożej Częstochowskiej z wychowawczynią Urszulą Rutkowską 14 lutego przypada wpomnienie liturgiczne św. Walentego - jest on patronem m.in. zakochanych całego świata oraz umbryjskiego miasta Terni, oddalonego o 100 km od Rzymu, w którym przyszedł na świat w roku 175.  Jego imię było zawsze kojarzone z miłością, a wszystko za sprawą jednego epizodu, o którym wspomina legenda. Mianowicie Walenty jako pierwszy pobłogosławił miłości  między pogańskim legionistą a młodą chrześcijanką. W ślad za nimi wielu również zapragnęło otrzymać takowe błogosławieństwo z rąk tego świątobliwego biskupa.

Uczniowie klasy IV ze Szkoły Polskiej im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown,  pod opieką wychowawczyni Urszuli Rutkowskiej przygotowali  prace dotyczące miłości. Każdy z uczniow w formie plastycznej, jak i pisemnej, nakreślił w charakterystyczny dla siebie
sposób, jak postrzega miłość, czym ona dla niego jest i dla  jego najbliższego otoczenia. Miłość w oczach dzieci  kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem, pokojem, pomocą oraz kochaniem dla samego kochania, czyli z miłością bezwarunkową, która tak zchwyca nasz świat dorosłych i jest najpieękniejszym darem dzieci.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac naszych dzieci na stronie internetowej...

 
Z USA do Rzymu _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

O. Krzysztof WieliczkoO. Krzysztof Wieliczko został oddelegowany z Prowincji Amerykańskiej do domu zakonnego w Rzymie przy Via Alcamo z dniem 21 lutego 2010 r. W Rzymie O. Wieliczko podejmie obowiązki ADMINISTRATORA Fundacji Jana Pawła II.

Nagranie audio: O. dr Krzysztof Wieliczko, paulin, administrator Fundacji Jana Pawła II, Rzym

Przez ponad 20 lat posługiwał w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze kroki kapłańskiej posługi pełnił jako wikary w parafii św. Stanisława B. M. na Manhattanie w Nowym Jorku (1987-1996), następnie był jej proboszczem (1996-2003), pełnił także funkcję prowincjała w Amerykańskiej Częstochowie (2004-2009) oraz był proboszczem w parafii św. Józefa w Rockville, CT (2008-2010).

Jestem wdzięczny Bogu wszechmogącemu - mówi o. Wieliczko, za te ponad 20 lat posługi w tym kraju. Jest to piękny, wspaniały naród amerykański, który bardzo gościnnie i serdecznie przyjął mnie na tej ziemi. Moje doświadczenie pracy wśród Polonii jest bardzo pozytywne. Dziękuję wszystkim osobom, którzy wspierali mnie swoją modlitwą i cierpieniem. Zapewniam o mojej modlitwie w każdy czwartek, podczas mszy św. sprawowanej przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.

_READ_MORE
 
<< _PN_START < _PN_PREVIOUS 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 _PN_NEXT > _PN_END >>

_PN_RESULTS 1207 - 1215 _PN_OF 2048