Subscribe our Newsletters

Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Podziekowania
Papież Franciszek: Chrześcijanie mają żyć w świecie, czerpiąc siły z Ewangelii... Print E-mail

Papież FranciszekChrześcijanie, żyjąc w świecie i zintegrowani z dzisiejszą rzeczywistością, winni zawsze czerpać siły z Ewangelii i być solą ziemi - przypomniał Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 31 sierpnia. Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu zgromadzonym na Placu św. Piotra w Watykanie wiernym błogosławieństwa apostolskiego papież pozdrowił pielgrzymów z Rzymu, Włoch i zagranicy, m.in. parlamentarzystów katolickich z różnych krajów.

Nawiązując do czytanego dzisiaj w całym Kościele fragmentu Ewangelii Mateuszowej, w którym Jezus zapowiada swą mękę, a przy tym karci św. Piotra, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że czyniąc to, Jezus dał mu do zrozumienia, że apostoł - nawet działając w dobrej sprawie - staje nieświadomie po stronie szatana kusiciela. Również św. Paweł w czytanym fragmencie Listu do Rzymian przestrzega chrześcijan przed czerpaniem wzorów ze świata, wzywając ich w zamian, aby przemieniali się przez odnawianie umysłu, potrafiąc w ten sposób rozeznać wolę Bożą.

Chrześcijanie, żyjąc na tym świecie, wpisują się we współczesną rzeczywistość społeczną i kulturową, co jest słuszne, ale grozi „rozpuszczeniem się" w niej i utratą tej nowości, która pochodzi od Pana i Ducha Świętego. A powinno być odwrotnie: chrześcijanie, żyjąc siłą Ewangelii, mają przemieniać siebie i świat - powiedział papież. Dodał, że smutne jest spotykać takich chrześcijan „rozwodnionych" przez współczesny świat. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest codzienne czytanie i rozważanie Ewangelii, aby Słowo Jezusa było stale obecne w naszym życiu. Ważny jest także udział w coniedzielnej Mszy św. i w różnych ćwiczeniach duchowych, rekolekcjach, Eucharystii i modlitwa - podkreślił Franciszek.

Read more...
 
Głos z Amerykańskiej Częstochowy - XXII Niedziela Zwykła - Ks. Bp Grzegorz Ryś Print E-mail

 

 
A lesson in priorities... Print E-mail

ARCHBISHOP CHARLES J. CHAPUT, O.F.M. CAP.Two items are worth noting this week. Together, they're a lesson in priorities.

Here's the first item. A doctor friend quipped recently that America is becoming a country where it's easier to opt out of the Pledge of Allegiance than to avoid the HHS mandate.  Expressions of national loyalty may be optional, she said. Paying for everybody's birth control is not.

My friend overstates her case - but not by very much. For the past two years the current administration has refused any real compromise on a Department of Health and Human Services (HHS) mandate that forces most employer health plans to cover contraceptive and abortifacient services. This, in a nation where free or low cost birth control is already widely available. This, in a country where Planned Parenthood already receives hundreds of millions of federal dollars every year.

Read more...
 
Papież Franciszek: jedność i świętość Kościoła wymaga nieustannego nawrócenia... Print E-mail

Papież FranciszekO znaczeniu nawrócenia dla jedności i świętości wspólnot chrześcijańskich mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zaapelował też o modlitwę w intencji jedności chrześcijan. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 25 tys. wiernych.

Papież podkreślił, że źródłem jedności Kościoła jest jego pochodzenie od Boga w Trójcy Świętej. Natomiast fakt, że został on utworzony przez Jezusa Chrystusa, jest ożywiany Jego Duchem Świętym, napełniony Jego miłością i Jego zbawieniem wskazuje na świętość Kościoła. Wiemy, że składa się on jednak z grzeszników, którzy potrzebują nawrócenia. Tak więc Jezus Chrystus jest źródłem naszej jedności i świętości. Natomiast przyczyną jej braku jest nasza niewierność względem Boga. Mimo wszystko nie zostawia On nas samymi, nie opuszcza swojego Kościoła.

Ojciec Święty podkreślił, że Pan Jezus modlił się o jedność swoich uczniów, zwłaszcza przed swą Męką, wstawiając się u Ojca, abyśmy także i my mogli wejść w pełną komunię miłości z Nim.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 1889