lipitor now can i get high on zyprexa buy amoxil astrailia ordering low dose prazosin how to take aldactone for acne effexor xr legal us hoodia reviews for men purchase protonix in usa metronidazole side effects palpitations order clomid without prescription bismuth citrate hair color fast clozaril delivery canadian 24 hr pharmacy fucidin prometrium online shipping cheap prescription zyvox travel insurance skiing pfizer lipitor recall 2012 minocin next day delivery suhagra best online non prescription pharmacy can you order paxil will you buy celadrin canadian azulfidine pri cialis 20 mg 2 tablets to buy roaccutane comprar compazine en argentina cheap proventil no prescription canadian alliance terminals ltd contactflomax shortage 2012 how much is wellbutrin tablets cheap reminyl buy online class action lawsuit against allianz buy retin a gel online no prescription online pharmacy actoplus met shortage of alli weight loss pills cipla pharma company in bangalore

Subscribe our Newsletters

Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

American Czestochowa History Print E-mail

-The inspiring story of the "American Czestochowa" began to unfold in 1951 when Father Michael M. Zembrzuski, a priest in the Pauline Order from Poland, arrived on American soil. For the first three years, he worked as a missionary traveling and preaching at various Polish parishes throughout the United States and Canada. During this time, he began to see a need among Polonia to strengthen and revive their Polish spirit and pride, as well as the need to show the richness of the Polish culture. Fr. Michael's dream was to build a shrine which would become both a religious and a cultural center.

Read more...
 
Historia Amerykańskiej Częstochowy Print E-mail

O. Michał M. ZembrzuskiHistoria Amerykańskiej Częstochowy rozpoczęła się w 1951 roku wraz przybyciem do Stanów Zjednoczonych paulina, O. Michała M. Zembrzuskiego. Przez pierwsze trzy lata O. Michał pracował jako misjonarz w różnych polskich parafiach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podczas swojej pracy kaznodziejsko-misyjnej dostrzegł potrzebę umocnienia i ożywiania polskości wśród Polonii, oraz potrzebę ukazywania bogactwa polskiej kultury. Marzeniem O. Michała było wybudowanie sanktuarium, które byłoby centrum religijno-kulturalnym.

6 listopada 1953 roku Ojcowie Paulini otrzymali pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na erygowanie klasztoru w Doylestown, Pennsylvania. W tym samym roku kardynał O'Hara, arcybiskup Filadelfii, zezwolił na założenie domu zakonnego, oraz na kaplicę z myślą budowy przyszłego sanktuarium. Z pomocą pospieszyli kapłani i wierni, których O. Michał spotkał podczas swojej pracy misyjnej. Za pierwsze donacje zakupił 40 akrów ziemi wraz z zabudowaniami farmerskimi.

Read more...