Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Facebook
Events and Celebrations
Kongres trzeźwości Print E-mail

Ojcowie Paulini serdecznie zapraszają na

Kongres trzeźwości

 

który odbędzie się

w Amerykańskiej Częstochowie

w dniach 29-31 lipca 2011 r.

 
Gościem kongresu bedzie wieloletni organizator jasnogórskich spotkań „AA”,
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Uzależnionym i ich Rodzinom „Jest Nadzieja”,
a także członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski

 O. Ryszard Bortkiewicz, Paulin

 

Kontakt, więcej informacji i rejestracja:

National Shrine of Our Lady of Czestochowa
654 Ferry Road, Doylestown, PA 18901
Tel. (215) 345-0600 / Fax (215) 348-2148
e-mail: info@czestochowa.us

 
Pentecost Sunday Print E-mail

Come, Holy SpiritPentecost Sunday is one of the most ancient feasts of the Church, celebrated early enough to be mentioned in the Acts of the Apostles (20:16) and St. Paul's First Letter to the Corinthians (16:8). It is the 50th day after Easter (if we count both Easter and Pentecost), and it supplants the Jewish feast of Pentecost, which took place 50 days after the Passover and which celebrated the sealing of the Old Covenant on Mount Sinai.

The Acts of the Apostles recounts the story of the original Pentecost as well (Acts 2). Jews from all over were gathered in Jerusalem to celebrate the Jewish feast. On that Sunday, ten days after our Lord's Ascension, the Apostles and the Blessed Virgin Mary were gathered in the Upper Room, where they had seen Christ after His Resurrection:

And suddenly there came a sound from heaven, as of a mighty wind coming, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them parted tongues as it were of fire, and it sat upon every one of them: And they were all filled with the Holy Ghost, and they began to speak with divers tongues, according as the Holy Ghost gave them to speak. [Acts 2:2-4]. 

Christ had promised His Apostles that He would sent His Holy Spirit, and, on Pentecost, they were granted the gifts of the Spirit. The Apostles began to preach the Gospel in all of the languages that the Jews who were gathered there spoke, and about 3,000 people were converted and baptized that day.
That is why Pentecost is often called "the birthday of the Church."

Read more...
 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Print E-mail

Przyjdź Duchu Święty!"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..." (Dz 2, 1-11).

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego.

Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów; Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie; po wniebowstąpieniu Chrystusa.

Read more...
 
Dzień Fatimski w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

Dzień Fatimski w Amerykańskiej Częstochowie Nabożeństwo Fatimskie 13 maja 2011 roku,  pod przewodnictwem Prowincjała Zakonu Paulinów w USA o. Józefa Olczaka, zgromadziło rzesze wiernych pielgrzymów w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (USA).

Bezpośrednio po Eucharystii, która rozpoczęła się o godzinie 7 wieczorem w Kaplicy Matki Bożej, pod przewodnictwem prowincjała wraz z przeorem o. Tadeuszem Lizińczykiem, wyruszyła procesja różańcowa. Wierni z zapalonymi świecami i śpiewem na ustach dziękowali w modlitwie różańcowej za wszelkie łaski.

   

Read more...
 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Print E-mail

 Trójca PrzenajświętszaWiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam" (J 14, 16). "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy" (J 14, 26). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).

 

 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2088