LivingCrown
Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
Środa popielcowa w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

Środa popielcowa w Amerykańskiej Częstochowie 22 lutego 2012 roku w Środę Popielcową odprawiliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown Msze Święte o 7:30, 8:00, 11:30 oraz po południu o 5:00 i 7:00  w języku angielskim oraz o 10:00 w języku polskim wraz z obrzędem posypania głów popiołem.

Ten dzień w Stanach Zjednoczonych jest szczególnym czasem, kiedy ludzie wielu narodów i języków, ale tej samej wiary łączą się ... kiedy można dostrzec chrześcijan przyznających się do Jezusa poprzez widzialny krzyż na ich czołach...

Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest najpierw czas. Prorocy długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała ich ważna do spełnienia misja. 

Read more...
 
Abp. Zimowski's Homily to the Sick in Doylestown Print E-mail
Abp. Zimowski Mother Teresa of Calcutta wrote: "we know that the one thing that hurts the most in life is the conscious knowing that one is of no importance anymore. This type of poverty we are able find around us in everyday life... Society of today lives in good standing, but I walked around our streets in the evenings, walk into your homes and I see people dying and nobody even looks at them with the slightest amount of mercy and love. There is another type of poverty that surrounds us - poverty of the soul, poverty of loneliness and of being of no importance. This is the worst ailment in our world today, even worse than being a leper, having cancer or even suffering through a stroke."

On Sunday, February 12th, 2012, at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, we celebrated the 20th World Day of the Sick. Under this year's celebration, we called to mind the words of His Holiness Pope Benedict XVI "Stand and go, your faith has cured you."

Celebrating Holy Mass at 12:30pm was Abp. Zygmunt Zimowski from the Vatican. During his homily, the Celebrant brought to our attention the theme of physical pain.        

Read more...
 
Abp Zimowski do chorych w Doylestown Print E-mail

Abp Zimowski w Amerykańskiej Częstochowie Matka Teresa z Kalkuty napisała „...już wiemy, że najokrutniejszym z bólów jest świadomość niepotrzebności. I ten właśnie rodzaj ubóstwa znajdujemy wokół nas... Społeczeństwo żyje w dobroci, ale ja przemierzałam wieczorem nasze ulice, zachodziłam do waszych domów i spotykałam umierających, pozbawionych okruchu miłości. Istnieje pośród nas inny rodzaj ubóstwa - ubóstwo duszy, ubóstwo samotności i niepotrzebności. To najgroźniejsza choroba dzisiejszego świata, gorsza niż gruźlica czy trąd, rak, czy wylew."  

W niedzielę 12 lutego 2012 roku w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown przeżywaliśmy XX Światowy Dzień Chorych, który odbywał się pod hasłem papieża Benedykta XVI „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Uroczystej Eucharystii o godz. 12:30 przewodniczył Ks. Abp Zygmunt Zimowski, który w homilii powiedział: „Cierpienie, jedna z największych tajemnic ludzkości.

Read more...
 
Fight through prayer for LIFE Print E-mail

March for Life 2012 On January 23, 2012, the Czestochowa Youth Group approached the Capitol building in Washington, D.C. as participants in the 39th annual March for Life. This protest represents the growing dissatisfaction of Americans with their government's continuing decision to uphold the laws legalizing abortion and contraception in our country. The day was rainy, grey, and cold; both a fitting reminder of the bleak state of our society and a testament to the marchers' courage and dedication. On the bus with us this year was Fr. Anselm, who cheerfully boosted our morale on the bus both down to the March and on the return trip.

Read more...
 
Walcząc o życie przez modlitwę Print E-mail

Marsz dla Życia Waszyngtonie W dniu 23 stycznia 2012 r. Częstochowska Grupa Młodzieżowa odwiedziła budynek Kapitolu w Waszyngtonie, uczestnicząc w 39 Marszu dla Życia. Protest ten reprezentuje rosnące niezadowolenie Amerykanów z decyzji rządu w zakresie prawa legalizującego aborcję i antykoncepcję w Stanach Zjednoczonych.

Był to deszczowy, szary i zimny dzień, przypominający o ponurym nastroju społeczeństwa, a także o odwadze i poświęceniu maszerujących.

Read more...
 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2172