Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne
LivingCrown

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

LivingCrownofMary
Events and Celebrations
Jak trudno mi zdążać ku Bramom Życia... Print E-mail

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (J.10,11)„Owczarnia" w Starym Testamencie nie jest nigdy stosowana w sensie zagrody dla owiec, a bardzo często oznacza ogrodzony teren wokół Przybytku na pustyni, a następnie dziedziniec Świątyni jerozolimskiej, otoczony murem i zaopatrzony w bramę. Wewnątrz świątynnego dziedzińca, w obecności Boga żywego gromadził się lud Przymierza - owczarnia Pana.

Brama i drzwi symbolizują przejście z jednego stanu w drugi, a więc mogą oznaczać narodziny, odrodzenie, potęgę, chwałę, ale także wojnę, cierpienie, stan między życiem a śmiercią. W Apokalipsie św. Jana bramy symbolizują perły, nad każdą jest anioł i imiona dwunastu pokoleń izraelskich. Drzwi są podobnie jak brama symbolem przejścia między dwoma światami: między światłem a ciemnością, życiem a śmiercią, światem ziemskim a światem sakralnym, biedą i bogactwem, wyobrażają początek i koniec. Drzwi oznaczają też wyjście na świat, narodziny, poród; zatem BRAMA to nieustanne przechodzenie z życia w życie, ze śmierci do życia, z niewiary w zaufanie. W chrześcijaństwie symbolizują duszę ludzką i zbawienie.

Read more...
 
The Living Stations Of The Cross Print E-mail

On Friday, March 30th

at 7:00 PM

Our Lady of Czestochowa Youth Group

will present

The Living Stations Of The Cross

We cordially invite you to join us in this devotion that we can together meditate on our Lord’s passion and suffering. We will pray for our priests and vocations to the priesthood and the religious life.

 
Youth Retreat Print E-mail

Youth Retreat Allow Christ into your hearts.
He is next to you,
He knows and understands what lies deep in your hearts...
- Blessed John Paul II

The statement, "I searched for you, and you came to me," stated by our beloved Pope John Paul II on April 2nd, 2005 summarizes his whole pontificate. He is known as being the Pope who had long discussions with the youth of this world. He always looked for the youth. He did everything for them - even traveled throughout the world to just be with them. He invited them to World Youth Days. He wanted to meet with all of the youth of this world! He wanted to look upon them with love and speak to them about Christ. He told them that he trusts them, that he believes in them, and that he hopes in them. And they all knew that what he was saying to them was what he believed in with all of his heart. There was no false perception in their eyes as to the words of John Paul II. For that reason the youth answered his calls! They traveled to see him, to stand under his windows of his residency in Cracow, sometimes even climbing onto trees to just get a glimpse of him. They soaked up his words like a sponge. They listened when he spoke of not dying, through one's sins, for this world. And when he was dying, they learned how to live their lives...

Read more...
 
Rekolekcje Młodych Print E-mail

Rekolekcje Młodych w Amerykańskiej Częstochowie Pozwólcie się porwać Chrystusowi!
On jest obok Ciebie,
zna i rozumie najtajniejsze pragnienia Twojego serca...

- Bł. Jan Paweł II

"Szukałem was, a teraz Wy przyszliście do mnie" - te słowa wypowiedziane 2 kwietnia 2005 r., w najtrudniejszym ludzkim okresie teraz, obejmują cały pontyfikat Jana Pawła II, który był długą rozmową z młodymi... On zawsze szukał młodych. Wychodził im naprzeciw, pielgrzymował do krajów i miast, w których żyli. Zapraszał na Światowe Dni Młodzieży. Chciał się spotkać z każdym. Na każdego chciał spojrzeć z miłością. Każdemu chciał opowiedzieć o Chrystusie. Mówił, że im ufa, że w ich wierzy, że są Jego nadzieją. I oni widzieli, że tak właśnie ich postrzega, że w Jego głosie nie ma nuty fałszu. I dlatego ich młodzieńczym entuzjazmem żywiołowo odpowiadali na Jego wezwanie. Jeździli za Nim, stali pod Oknem, kiedy trzeba było wchodzili na drzewa i słupy, śpiewali, wiwatowali. Chłonęli Jego słowo. Słuchali, kiedy mówił, jak nie umierać za życia. A kiedy umierał, uczyli się, jak żyć...

Read more...
 
LENTEN DEVOTIONS Print E-mail

 

LENTEN DEVOTIONS


 

 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2198