Subscribe our Newsletters

Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Facebook
Events and Celebrations
Frederic Chopin's 200th Anniversary _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

_Frederic Chopin was born in Żelazowa Wola, a little village near Warsaw, in 1810. Piano was inseparable from Chopin. Chopin's structural innovations and harmonic ingenuity had a significant influence on most subsequent composers for the instrument.

He published his first composition at age seven and began performing in aristocratic salons at eight. He moved to Paris in 1831, and his first Paris concert the next year thrust him into the realm of celebrity.
Renowned as a piano teacher, he spent his time in the highest society. Chopin stands not only as Poland's greatest composer but perhaps as the most significant composer in the history of the piano; he exhaustively exploited the instrument's capacities for charm, excitement, variety, and timbral beauty. Apart from two piano concertos (both 1830) and four other works for piano and orchestra, virtually all his compositions are for solo piano; they include some 60 mazurkas, 27 études, 26 preludes, 21 nocturnes, some 20 waltzes, 16 polonaises, 4 ballades, 4 scherzos, and 3 sonatas.

He died in Paris in 1849 and is buried in Pére-Lachaise, Paris.

The 200th anniversary of the birth of Chopin is celebrated in 2010 worldwide. In Chopin's homeland Poland, 2010 was named the "Chopin Year" and the Warsaw National Philharmonic is presenting a cycle of 20 concerts while the Frederic Chopin Society in Warsaw is organizing the series 200 Concerts for the 200th Birthday.

Our bookstore has an exposition commemorating Frederic Chopin's 200th Anniversary.
There are photo albums and other books as well as the CD with his music

 
Obchody Dnia Polskiej Szkoły w Doylestown _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Obchody Dnia Polskiej Szkoły w DoylestownW słonecznym dniu 16 maja 2010 r. w Amerykańskiej Częstochowie pod hasłem „Radość, Miłość, Pokój",  zostały zorganizowane Obchody Dnia Polskiej Szkoły, inicjatorem spotkania była Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. prałata płk. Janusza Radzika z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zgromadziła uczniów, rodziców, pedagogów i dyrektorów placówek szkolnych działających na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych na czele z kapelanem Szkół ks. prałatem Bronisławem Wielgusem. Uczniowie szkół byli zaangażowani w liturgiczną oprawę podczas mszy świętej.

W spotkaniu uczestniczyły następujące szkoły: PSD im. Cyryla i Metodego, NY, PSD im. Św. M. M. Kolbego, NY, PSD im. H. Sienkiewicza NY, PSD im. J. Kantego, PA, PSD im. M. Konopnickiej, NY, PSD im. Wł. Reymonta, NJ, PSD  im. Matki Bożej Częstochowskiej, PA, PSD im. O. A. Kordeckiego, NY, PSD im. A. J. Połczyńskiego, NJ, PSD im. Jagiellonów, Inc. NJ oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. St. Kostki, NY.

_READ_MORE
 
Akt zawierzenia i poświęcenia Najświętszej Maryi Pannie kapłanów (Fatima 2010) _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Akt zawierzenia i poświęcenia Najświętszej Maryi Pannie kapłanów (Fatima 2010)

 

Matko Niepokalana,
w tym miejscu łaski,
w którym zgromadziła nas miłość Twojego Syna Jezusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, my,
synowie w Synu i Jego kapłani,
poświęcamy się Twemu matczynemu Sercu,
aby wiernie wypełnić wolę Ojca.
Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa
nie możemy uczynić niczego dobrego (por. J 15, 5)
i że jedynie przez Niego, z Nim i w Nim,
będziemy dla świata
narzędziami zbawienia.
Oblubienico Ducha Świętego,
wyjednaj nam bezcenny dar
przemiany w Chrystusa.
Tą samą mocą Ducha, który
osłaniając Cię swoim cieniem,
uczynił Cię Matką Zbawiciela,
pomagaj nam, aby Chrystus, Twój Syn,
rodził się również w nas.
Niech w ten sposób Kościół
zostanie odnowiony przez świętych kapłanów,
przemienionych łaską Tego,
który wszystko czyni nowe.

_READ_MORE
 
Niech przemawia do nas świadectwo ks. Jerzego _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Niech przemawia do nas świadectwo ks. JerzegoList pasterski Episkopatu Polski
przed beatyfikacją Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki


Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu!

W najbliższą niedzielę, 6 czerwca, wysłannik Ojca Świętego, Abp Angelo Amato, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, dokona w Warszawie beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki. Kościół zaliczy go do grona błogosławionych męczenników za wiarę. Można powiedzieć, że w pełni zrealizował on w swoim życiu czytane przed chwilą słowa św. Pawła: „Ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego".

Nadzieja, którą Ksiądz Jerzy pokładał w Bogu, zaowocowała miłością heroiczną. Chociaż jego posługiwanie kapłańskie przypadło na czas wielkiego ucisku, pozostał on wierny swemu powołaniu i wytrwale służył Bogu i człowiekowi. Pośród prześladowań wskazywał, jak kochać i sam żył miłością na co dzień, a zło uczył dobrem zwyciężać. Zginął śmiercią męczeńską 19 października 1984 r. Przeżył zaledwie 37 lat i tylko 12 lat pełnił kapłańską służbę. W dziesiątą rocznicę jego śmierci Jan Paweł II pisał: „Ten kapłan-męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka".

 

_READ_MORE
 
Nowenna do Ducha Świętego _CMN_PRINT _CMN_EMAIL

Duchu Święty, przyjdź!Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)

 
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Na poszczególne dni nowenny:
 
W pierwszym dniu:
 
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).
 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

 
_READ_MORE
 
<< _PN_START < _PN_PREVIOUS 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 _PN_NEXT > _PN_END >>

_PN_RESULTS 1126 - 1134 _PN_OF 1926