Subscribe our Newsletters

Wyższe Seminarium Duchowne
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
9th Sunday in Ordinary Time - March 6th, 2011 Print E-mail

-Gospel, Mt 7:21-27

21 'It is not anyone who says to me, "Lord, Lord," who will enter the kingdom of Heaven, but the person who does the will of my Father in heaven.

22 When the day comes many will say to me, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name, drive out demons in your name, work many miracles in your name?"

23 Then I shall tell them to their faces: I have never known you; away from me, all evil doers!

24 'Therefore, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on rock.

Read more...
 
9 Niedziela Zwykła - 6 marca 2011 Print E-mail
-Ewangelia Mt 7, 21-27    
 
21 Nie każdy wołający do mnie: "Panie, Panie", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz spełniający wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

22 Wielu będzie wołać do mnie w owym dniu: "Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy, używając Twego imienia!? I czyż nie Twoim imieniem wyrzucaliśmy demony!? I nie z Twoim imieniem czyniliśmy wiele cudów?"

23 Jednak wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie poznałem; odejdźcie ode mnie popełniający nieprawość".
24 Otóż każdy, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, podobny się stanie do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skale.
Read more...
 
Litania do Świętego Józefa Print E-mail

Św. Józefie, módl się za nami...Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,  módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.

Read more...
 
Novena to St. Joseph Print E-mail

Saint Joseph, pray for us...NOVENA PRAYER
*(prayer to be said at the end of each day's devotion)

Saint Joseph, I, your unworthy child, greet you. You are the faithful protector and intercessor of all who love and venerate you. You know that I have special confidence in you and that, after Jesus and Mary, I place all my hope of salvation in you, for you are especially powerful with God and will never abandon your faithful servants. Therefore I humbly invoke you and commend myself, with all who are dear to me and all that belong to me, to your intercession. I beg of you, by your love for Jesus and Mary, not to abandon me during life and to assist me at the hour of my death.

Glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, charitable mind, and perfect resignation to the divine Will. Be my guide, my father, and my model through life that I may merit to die as you did in the arms of Jesus and Mary.

Read more...
 
Uroczystość św. Józefa Print E-mail

  Św. Józefie, módl się za nami...

Święty Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

 

Św. Józefowi Ewangelie poświęcają łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to genealogia Najśw. Maryi Panny. Św. Łukasz, który tak wiele nam podał szczegółów z Jej życia, mógł nam i jej rodowód również przekazać. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Heli, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie Józefa jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przez wielu biblistów przyjęta.

Read more...
 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2042