relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
The Feast of St. Paul the First Hermit Print E-mail

St. Paul the First Hermit, pray for us...Also known as Paul the First Hermit and Paul of Thebes, an Egyptian hermit and friend of St. Jerome. Born in Lower The baid, Egypt, he was left an orphan at about the age of fifteen and hid during the persecution of the Church under Emperor Traj anus Decius. At the age of twenty two he went to the desert to circumvent a planned effort by his brother in law to report him to authorities as a Christian and thereby gain control of his property. Paul soon found that the eremitical life was much to his personal taste, and so remained in a desert cave for the rest of his reportedly very long life. His contemplative existence was disturbed by St. Anthony, who visited the aged Paul. Anthony also buried Paul, supposedly wrapping him in a cloak that had been given to Anthony by St. Athanasius. According to legend, two lions assisted Anthony in digging the grave. While there is little doubt that Paul lived, the only source for details on his life are found in the Vita Pauli written by St. Jerome and preserved in both Latin and Greek versions. Saint Paul the First Hermit or St Paul the Anchorite (d. c. 341) is regarded as the first Christian hermit. He is not to be confused with Paul the Simple, who was a disciple of Anthony the Great.

Read more...
 
Pawełki 2013 - wiara rodzi się na pustyni naszego życia! Print E-mail

Św. Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami...W tym Roku Wiary rozpoczynając nowennę do św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Ojca naszego Paulińskiego Zakonu pragniemy z wiarą spojrzeć na pustynię, na miejsce, gdzie powinna rodzić się nasza wiara... nie tylko wiara zakonników, ale każdego z nas...

Tak wiem, pierwsze skojarzenie ze słowem „pustynia" to piasek, słońce, skwar, pragnienie, śmierć... Nie trzeba iść na pustynię, żeby przekonać się, iż jest ona „wielka i straszna, pełna wężów jadowitych i skorpionów, ziemia sucha, bez wody". Ile razy przecież pustynia staje się środowiskiem egzystencji człowieka, gdy nagle brak mu perspektyw życiowych, środków do życia, przyjaznych ludzi, gdy nagle traci nadzieję i wolę życia, wiarę i ufność w obecność Boga. Jak postawić na tej „ziemi suchej i ciemnej" kolejny krok? Gdzie szukać siły? W jaki sposób uwierzyć w sens pustyni? Mówienie o pustyni w aspekcie biblijnym bez wspomnienia znaków Bożej Opatrzności, podkreślanie jedynie aspektu kary, byłoby dowodem niepamięci. Pamięć o doświadczeniu pustyni miała odtąd towarzyszyć Izraelitom w ich historii jako fundament egzystencji budujący każdy kolejny dzień. Okazuje się bowiem, że doświadczając pustyni, można umrzeć, ale nie z powodu braku jedzenia czy zagrożenia ze strony wrogów. Umiera się wtedy, gdy zapomina się o Bogu. Dzieje się tak, gdy zanika pamięć o pełnej dobroci obecności Boga w historii. Wyrazem zapomnienia będzie też powrót do niesłuchania Bożego słowa i nieposłuszeństwa Bożym przykazaniom. Niepamięć stanie się ostatecznie źródłem pychy, która zaślepiona wyznaje: „To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo". W tym zawiera się jeszcze jedna mądrość pustyni: życie jest owocem pamięci o swojej kruchości i śmiertelności nawet wtedy, gdy okoliczności zewnętrzne pozwalają o tym zapomnieć.

Read more...
 
Św. Paweł, ojciec pustelniczej wiary... Print E-mail

Św. Pawle, Pierwszy Pustelniku, módl się za nami...Dziaiaj uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika dlatego Kościół czci w świętym Pawle "ojca pokutników", gdyż był on bowiem pierwszym znanym pustelnikiem za czasów chrześcijańskich.

Św. Paweł urodził się w Tebaidzie w Egipcie, więc zowią go też Pawłem Tebajskim. Będąc synem zamożnych rodziców, odebrał jak najstaranniejsze wychowanie. Utraciwszy w piętnastym roku życia ojca i matkę, odziedziczył po nich wielki majątek; będąc jednak bardzo pobożnym, używał go jedynie ku czci i chwale prawdziwego Boga. Gdy wybuchło za panowania cesarza Decjusza straszliwe prześladowanie chrześcijan, mordowano, palono i ćwiartowano wyznawców Chrystusa, przeto Paweł, aby ujść prześladowaniu ukrył się w swojej wiejskiej posiadłości. Niestety, przekonał się wkrótce, że jego własny szwagier postanowił wydać go w ręce prześladowców, aby tym sposobem zawładnąć jego majątkiem. Szukając ratunku, uszedł Paweł na pustynię i zamieszkał w jaskini, w której biło źródło czystej wody, a której wejście zasłaniała potężna palma. Osiadł tutaj na stałe i oddał się modlitwie i pokucie, a żywił się owocami palmy. Po trzydziestu latach palma uschła, ale Pan Bóg nie opuścił swego sługi, gdyż nakazał krukowi, aby mu co dzień przynosił pół bochenka chleba.
Read more...
 
Odpust ku czci św. Pawła I Pustelnika w Doylestown Print E-mail

Uroczystościom przewodniczył  N. O. Izydor Matuszewski OSPPE, Generał Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika Przez 9 dni nowenny od 12 do 20 stycznia 2013 roku Paulini na całym świecie kontemplowali świadectwo życia i świętości Ojca naszego zakonu - św. Pawła Pierwszego Pustelnika wyśpiewując pawełkowe hymny.

Nagranie audio dla Głosu z Amerykańskiej Częstochowy:

N. O. Izydor Matuszewski
Generał Zakonu Ojców Paulinów z Jasnej Góry

Dzisiaj w niedzielę 20 stycznia 2013 roku w Amerykańskiej Częstochowie uroczystościom zewnętrznym przewodniczył podczas Mszy Świętej o godz. 12:30 N. O. Izydor Matuszewski OSPPE, Generał Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. 

Obecni byli także z nami: O. Arnold Chrapkowski OSPPE, Wikariusz Generalny, O. Jan M. Berny OSPPE, Sekretarz Generalny Zakonu oraz Ojcowie i Bracia tutejszego konwentu.

Read more...
 
Odszedł do "Domu Ojca" Józef kard. Glemp Print E-mail

Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski„Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie poświęcił dla dobra Kościoła w Polsce. Był żarliwym kapłanem, gorliwym biskupem i roztropnym Prymasem Polski. Przez posługę słowa i sakramentów niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa" - powiedział prymas Polski abp Józef Kowalczyk o zmarłym
23 stycznia 2013 roku  Prymasie Seniorze Kard. Józefie Glempie.

„Ze szczerym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski Seniora. Mój smutek jest tym większy, iż z Księdzem Kardynałem łączyły mnie wieloletnie więzi koleżeńskie i przyjacielskie. Moja współpraca z Księdzem Prymasem Glempem, gdy pełniłem posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, układała się jak najlepiej. Wspólnie, wykorzystując dary i łaski, jakie otrzymaliśmy od Opatrzności Bożej, staraliśmy się jak najgorliwiej pracować dla dobra Kościoła, który jest w Polsce" - przyznał abp Kowalczyk.

Read more...
 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2380