Wyższe Seminarium Duchowne
LivingCrown
Everyday Faith

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

LivingCrownofMary
Events and Celebrations
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny Print E-mail

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki

Miesiąc listopad to dla nas wierzących, czas poświęcony na modlitwę za zmarłych. Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas - pojmowany jako coś co ogranicza - nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Zapraszamy więc Was Bracia i Siostry do wspólnej modlitwy za tych, którzy poprzedzili już nas w pielgrzymce do Domu Ojca.

Pełna chwały Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - wspomnienia modlitewnej pamięci o wszystkich Zmarłych. Na cmentarzach zapłoną światełka lampek i zniczy, na grobach składane będą wieńce i kwiaty.

Do momentu, do którego nagle nie umiera ktoś nam blisko Uroczystość ta nie jest taka ważna, jak święto Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Lecz kiedy odchodzi ktoś bliski, dzień ten staje się dniem w którym całym sercem chcemy być z bliskimi, których już nie ma, i których zobaczymy kiedyś. Ożywia to naszą wiarę. Modlimy się za naszych bliskich, których już nie ma i wszystkich, którzy wierzą, by tam było lepiej aniżeli było tu, na ziemi.

Uroczystość Wszystkich Świętych odbieramy również bardziej przez pryzmat wszystkich świętych w niebie, i naszej łączności z Nimi albo Ich z nami. Natomiast Dzień Zaduszny jest dniem modlitwy za zmarłych bliższych i dalszych. Po śmierci papieża Jana Pawła II jest to też dzień pamięci o Nim. Może więcej spotkań rodzinnych, pójście na cmentarz, wzmożone modlitwy, żeby być razem ze świętymi i z ludźmi.

Read more...
 
Solemnity of All Saints and All Souls' Day Print E-mail

We have to remember that our prayer for the dead is very important

Month of November is for us who believe the time of our prayer for the deceased. Prayer for the living and the dead is one of seven works of mercy. For God, the time - seen as something that is limited - do not exist. But people, existing at the time, have a goal to intercede for others with God. This, what someone does in their lives for others, is always present with God. Therefore it is right to pray for people who have died a long time ago. So, we invite you brothers and sisters to pray for those who have preceded us in the pilgrimage to the Father's House.

Glorious is the Solemnity of All Saints and All Souls' Day - memories of prayerful remembrance of all the Dead. Cemeteries blush lights and lights candles on the graves, with wreaths and flowers.

Till someone who was very close die, this Solemnity is not as important as the Christmas or Easter. But when the loved ones pass away, that day becoming the day on which all our heart we want to be with loved ones, which no longer are with us, and who we will see in future. It enlivens our faith. We pray for our loved ones, who no longer exists and all who believe that there will be better than it was here on earth.

We receive All Saints Day also from the perspective of all the saints in heaven, and our communications with them or their with us. However Souls' Day is a day of prayer for the all dead. Perhaps more family gatherings, going to the cemetery, increased prayer, being together with the saints and people.

This day is a occasion to express our gratitude to all those whom we met in our life, to whom we owe very much. Starting from our own parents, close relatives, who work hard in our upbringing, as well as people with whom we lived. This is an opportunity to enter with them in the new dialogue, to thank them again and to make stronger this knowledge that one day we will meet at Father's House.

Read more...
 
New Superior of the American Province of the Order of Saint Paul the First Hermit Print E-mail

New Superior of the American Province of the Order of Saint Paul the First Hermit On October 25-26 2011, at the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA Pauline Fathers and Brothers who serve to the Church in the United States gathered on their meeting. The purpose of the meeting was the Provincial Chapter. Every three years, Pauline monks gather to elect new Provincial superiors.

At the Provincial Chapter were present: General of the Order: Fr. Izydor Matuszewski, Vicar General of the Order: Fr. Arnold Chrapkowski, General Secretary of the Order: Fr. Jan M. Berny.

The fraternal meeting we began with a Eucharist in the Chapel of Our Lady of Czestochowa. During his homily, Father General has expressed the need to continually entrusting to the Mother of Order - Mary. Recalling the person of the Blessed John Paul II, he pointed out the necessity of entrusting into Our Lady's care. The Votive Mass about the Holy Spirit was an eloquent sign of the necessary light of the Holy Spirit in making the election of new authorities, while it was the sign for each monk of the necessity of constant prayer for the grace of wisdom, which we need as monks to make certain and wise choices within our lives.

The Provincial Chapter emerged of the Fathers and Brothers in the United States new authorities:

Fr. Nicholas Socha - Provincial

Fr. George Maj - Vicar Provincial

Fr. Jan Michalak - II Definitor

Fr. Krzysztof Drybka - III Definitor

Br. Bernard Kluczkowski - IV Definitor

Fr. Edvard Volz - Administrator of the Province

Fr. Dominik Libiszewski - Secretary of the Province

Read more...
 
Kapituła Prowincji Amerykańskiej Print E-mail

Kapituła Prowincji Amerykańskiej Jak co trzy lata wszyscy paulińscy mnisi posługujący na ziemi amerykańskiej zgromadzili się w dniach 25-26 października 2011 roku w Amerykańskiej Częstochowie, aby dziękować za trzy ostatnie lata zakonnej i duszpasterskiej działalności, a także aby poprzez modlitwę do Ducha Świętego, przywołując Matkę naszego zakonu, Królową Pustelników oraz wstawiennictwa św. Pawła I Pustelnika wybierać nowych przełożonych.

Podczas Kapituły Prowincji Amerykańskiej był obecny N.O. Genarał Zakonu Paulinów - Izydor Matuszewski OSPPE, O. Wikariusz generalny - Arnold Chrapkowski OSPPE oraz O. Sekretarz Generalny - Jan M. Berny OSPPE.

Po modlitwie i głosowaniu w skład nowego zarządu prowincji weszli:

O. Prowincjał: O. Mikołaj Bogdan Socha OSPPE

O. Wikariusz Prowincji, Definitor I: O. Jerzy Maj OSPPE

O. Definitor II: O. Jan Michalak OSPPE

O. Definitor III: O. Krzysztof Drybka OSPPE

Br. Definitor IV: Br. Bernard Kluczkowski OSPPE

Administratorem Prowincji został: O. Edward Voltz OSPPE

a sekretarzem został: O. Dominik Libiszewski OSPPE

Read more...
 
Give to God what belongs to God... Print E-mail

Usher's of the Shrine of the American CzestochowaOn Sunday October16th, at the 45th anniversary of dedication of the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA, and in the 33rd anniversary of the election of Cardinal Karol Wojtyła to the Holy See, during the Holy Mass at 10:00 am in the chapel of the Our Lady of Czestochowa, the usher's gathered on prayer with the faithful and pilgrims who came to the Shrine.

Fr. Rafał Walczyk - Guardian of the Shrine presided to the Holy Mass. The main celebrant at the beginning of the Holy Mass, announced the intentions noted the presence of those who come every Sunday from different parts of Pennsylvania, and not only of this State, to devote their time to help here in different events that take a place in this holy place. Eucharist in the intentions of Usher's and their families celebrated Father Tomasz Wilk - the spiritual father of community of the usher's.

Read more...
 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2140